Turneringsoppsett

Når du oppretter nye turneringer, eller når du velger Turneringsoppett i Vedlikehold - menyen, får du opp dialogboksen Turneringsoppsett. Her definerer du selve turneringen med navn, grupper, turneringstype, rundeantall mm.

Ved valg av Turneringsoppsett etter at turneringen er startet, er det mulig å endre på de fleste av de opplysningene du oppga da turneringen ble opprettet, og programmet vil selv hindre forandringer i de øvrige. Resten av turneringen (rundeoppsett, utskrifter m.m.) etter slike endringer vil gjøres i h.h.t de nye opplysningene du legger inn.

De fleste feltene på skjermen er nokså selvforklarende (for de som kjenner Håndboka!), men nedenfor er likevel en beskrivelse av de viktigste felt.

Arkfanen "Generelt"

Under denne fanen finner du informasjon som gjelder HELE turneringen, dvs ikke er knyttet til noen spillegruppe.

Filnavn

Her legger du inn filnavnet som turneringen skal lagres under. Du kan bruke en blanding av bokstaver og tall, men helst ikke Æ, Ø, Å eller mellomrom. Dette er det navnet du må bruke når du senere skal hente turneringen fram igjen. TS vil som standard legge alle turneringer i mappen "turneringer" under programmets hovedmappe.

Turneringsnavn

Brukes i de fleste utskrifter og til forbundsrapportering.

Logo

Her kan du velge en bildefil som inneholder klubbens eller turneringens logo. Den vil da tas med i overskriften på de fleste utskrifter.

Start/Sluttdato

Disse datoene er viktig ved ratingrapportering slik at turneringer kan beregnes i riktig rekkefølge. Bruk evt kalenderknappene for å bla.

Juniorer født etter

Dette feltet brukes også i ratingberegninger, bl.a fordi juniorspillere beregnes etter andre regler enn seniorer, og fordi spesielle regler gjelder ved rating av rene juniorturneringer. Fødselsdato for Juniorer vil settes automatisk etter datamaskinens innebygde klokke, men kan evt. overstyres.

Turneringsleder / epost

For at automatisk forbundsrapportering skal virke, må begge disse feltene være korrekt utfylt. Epostadressen her vil være avsenderadresse når TurneringsService overfører rapporten.

Turneringstype

Her bestemmer du om dette er en "vanlig" individuell turnering, eller en lagturnering. Velger du lagsjakk her, vil hver gruppe ha TO vinduer i hovedbildet: I tillegg til det vanlige vinduet med tabellen over individuelle spillere, vil det også være et vindu som viser en lagoversikt, hvor du bl.a angir lagenes navn, bordrekkefølge innen laget mm. 

Gruppeinndeling

Dersom ikke alle skal spille i en felles gruppe kan du her legge til flere grupper i turneringen etter behov. Det er lurt å opprette en gruppe om gangen, og angi alle detaljer som spillesystem, rundeantall, rangering, betenkningstid osv. Når du da oppretter neste gruppe, vil den nye gruppen "arve" alle detaljene fra den forrige du la inn og du slipper angi alt på nytt.

Arkfanen "Gruppe xxx"

Hvis turneringen spilles i flere grupper, finnes det én arkfane for hver gruppe. Du kan dermed ha forskjellige spilleformer i hver av gruppene, alle de følgende innstillingene gjøres pr gruppe.

Rundeoppsett

Spillesystem

I dette feltet velger du hvilket spillesystem som skal brukes ved oppsett av runder. Se Bergeroppsett, Monradoppsett, Sveitseroppsett og Cupoppsett. De fleste aktuelle norske og internasjonale systemene er støttet i TurneringsService .

Antall runder

Her angir du antall runder turneringen skal spilles over. Ved monrad - turneringer er det viktig at dette tallet er korrekt da det gjelder litt andre regler ved oppsett av siste runde. Har du krysset av for Berger-turnering, vil ikke dette feltet vises (programmet finner selv ut hvor mange runder det må være). Har du valgt Konrad turneringstype, kan du her også velge hvor mange ganger de samme to spillerne kan møtes.

Innstillinger for resultatliste / foreløpige resultatlister

Poengsystem

Her velger du blant flere poengsystemer som brukes ved poengberegninger. I Lagturneringer menes her poengsystem for lagmatchene. De individuelle partiene regnes alltid 0-1/2-1 i lagturneringer.

Rangering

Henter opp et eget bilde der du velger kriterier for sorteringsrekkefølge på startlisten.

Rangering beregnes klassevis

Kryss her betyr at plasseringsnummeret som står på resultatlistene, gjelder INNEN HVER KLASSE. Hvis du altså har 3 klasser som spiller i samme gruppe, vil du få 3 førsteplasser og så videre.

Skille på startnr ved ellers likhet

Her kan du krysse av dersom det er bestemt at spillere med lik poengsum og kvalitet, skal skilles på resultatlisten etter startnummer. Dette kan være nyttig tidlig i turneringen for å unngå at mange spillere deler førsteplassen på resultatlisten, fordi +/- tabellen da blir uoversiktlig.

Innstillinger for ratingberegning

Her angir du grunnlag for ratingberegning.  K-faktorene vil komme automatisk når du velger Ratingkategori. Hvis du er usikker på hvilken kategori din turnering kvalifiseres til, se egen hjelpeskjerm om Turneringskategorier.

Rates f.o.m. runde

Dette feltetkan brukes i turneringer der for eksempel de to første rundene spilles som hurtigsjakk og derfor ikke skal ratingberegnes. I dette tilfellet legger du inn 3 i dette feltet.

Betenkningstid

Alternativt kan du med denne knappen definere detaljert, runde for runde, hvilken betenkningstid som brukes og om rundene skal rates eller ikke. I bildet vist til høyre har vi øverst valgt at "hver runde angis separat", og får dermed en ny arkfane for hver runde i turneringen. Her legger du inn betenkningstid i de forskjellige feltene. De uthevede feltene er de som inngår i beregning av maksimaltid for partiet, se "hintene" på de forskjellige feltene.

For å forenkle registreringen litt kan du velge blandt noen mye brukte standardforslag i rullegardinmenyen øverst.

Den informasjonen du legger inn her brukes bl.a til ELO-rapportering.