Sveitseroppsett

Sveitseroppsett er nokså vanlig i internasjonale turneringer. TurneringsService gjør oppsett etter en variant av sveitser som FIDE kaller "Dutch" regelverk, også kalt GA98. Det baserer seg i stor grad på spillernes rating. Du kan velge hvilket ratingtall som skal brukes (nasjonalt eller internasjonalt) i bildet rangering

"Dutch" er et komplisert regelverk som i teorien kan medføre et stor antall muligheter som må gjennomregnes og KAN i verste fall ta litt tid selv på kraftige datamaskiner.

Selve oppsettet gjøres for hver enkelt runde i det du velger rundeoppsett fra menyen. Grunnlaget for beregningene er de registrerte resultatene som ligger inne i øyeblikket, så påse at alt er korrekt registrert før rundeoppsettet startes.

FIDE har også definert en annen sveitservariant ("Lim", også kalt GA87). Dette er en eldre variant som foreløpig ikke er støttet i TurneringsService.

Startnummer

I sveitserturneringer er det ikke tilfeldig hvilket startnummer spillerne får. Når du gjør "trekking av startnummer i sveitser-rekkefølge" vil spillerne sorteres etter (norsk eller internasjonal) rating, FIDE-tittel og deretter alfabetisk. Denne sorteringen kan du evt overstyre i rangeringsbildet.