Lagoversikt

I lagturneringer får du, for hver gruppe, et ekstra lagoversikt-bilde i hovedvinduet som vist i eksempelet til høyre.

Her oppretter du lagene i den øverste delen av bildet, ved å legger inn lagenes navn og lagkaptein. Det anbefales å gjøre dette før man begynner å legge inn individuelle spillere.

Når du senere legger inn spillere i den individuelle tabellen, vil du der finne et LAG-felt der du kan velge i en liste hvilket lag spilleren tilhører.

Bordrekkefølge

Før du setter opp første runde bør du gå tilbake til denne lagoversikten igjen. Du vil da se at den nederste delen av dette bildet nå viser lagmedlemmene til det laget du markerer i øverste del av bildet. Man kan nå bestemme bordrekkefølge innen hvert av lagene. Som et utgangspunkt kan man klikke knappen Auto, det vil sette opp den høyest ratede spilleren på førstebord, og så videre til den lavest ratede som havner på sistebord. Eventuelt, hvis lagkapteinen innleverer en annen bordrekkefølge, brukes de røde pilknappene for å endre rekkefølgen.

Reserver på lagene håndteres automatisk. Hovedprinsippet er at de spillerne som ikke stiller til en runde, markeres som fraværende i nederste del av dette bildet (eller i den individuelle listen). Du trenger ikke nødvendigvis endre bordnumrene selv om en spiller er fraværende. Turneringsservice vil uansett plukke ut spillere fra toppen av listen.

I eksempelet her ser vi at 3.bordsspilleren Bjerring er markert som fraværende. Hvis dette var en turnering over 4 bord, vil TurneringsService ved rundeoppsettet automatisk rykke opp Tangen på tredjebord og reserven Mikalsen kommer inn på fjerdebord. Om man i stedet ønsker at Mikalsen skulle komme inn på bord 3, må hans bordnummer endres til 3 så han kommer høyere opp på lista. Du kan ha så mange reserver du vil; ved rundeoppsett vil TurneringsService uansett bare sette opp det antall spillere som tilsvarer antall bord du har definert i Turneringsinformasjon.

Lag-rundeoppsett

Rundeoppsett i lagturneringer gjøres i prinsippet likt som for individuelle turneringer. Forskjellen er bare at det gjøres på lagnivå, og at du har flere muligheter for rangering og bestemmelse av poenggrupper (f.eks individuelle poeng).

Du kan også manuelt overstyre rundeoppsettet, både motstandere og/eller farge kan endres på lagnivå fra dette bildet. Hvis du velger et annet motstanderlag herfra, vil TurneringsService også pare alle de individuelle partiene i de berørte lagene ihht dette. Hvis et lag settes opp med farge hvit, betyr det at dette laget spiller hvit på førstebord (og tredjebord, femtebord osv) og motsatt.

Individuelle poeng ved Walkover

Når et lag skal vinne på WO (fordi det ikke har noe motstanderlag i den aktuelle runden), oppnås dette ved å tildele individulelle "wo-remiser" til hver spiller UNNTATT på sistebordet, hvor det tildeles vinst på wo. På denne måten vil individuell poengsum bli akkurat nok til å overstige 50% i den runden. F.eks en turnering over 4 bord vil gi 2.5 individuelle wo-poeng. Dette kan du selvsagt likevel overstyre i den individuelle lista om ønskelig.

Matchresultat

I dette bildet vil også resultat og individuelle poenger fra lagmatchene vises. Disse feltene kan ikke endres, men gjenspeiler det som er registrert på den individuelle listen. Får du ikke opp noe resultat her, betyr det at et eller flere av de individuelle partiene ikke er innregistrert med resultat.

Lag-rating

Dette bildet viser også lagenes snittrating over det antall bord som gjelder for turneringen. Du kan sortere lagene etter snittratingen i dette bildet, og TurneringsService bruker også denne snittratingen ved evt seeding av startnummer, ved sveitseroppsett osv.