Hovedvinduet

Hovedvinduet vil være på skjermen hele tiden mens du arbeider med turneringen. 

Du vil hele tiden se listen over spillere (og en lagoversikt hvis dette er en lagturnering) i dette vinduet. Informasjon om spillerne legges direkte inn i denne listen (Se forøvrig om kopling mot medlemsregistre). Til høyre er vist noen få av funksjonene du har i hovedvinduet. For flere tips om hva du kan gjøre i dette eller andre vinduer,  legg merke til at TurneringsService vil vise "hint" (små hjelpetekster) nesten overalt hvor du peker med musmarkøren. Dette gir deg en kortfattet men svært informativ hjelp om hva de øvrige knappene og feltene brukes til. For mer utfyllende hjelp, trykk F1 (på tastaturet) for å åpne hjelpesystemet.

Du kan styre programmet enten med mus eller med tastaturet, eller med en kombinasjon av begge deler.

Mus:

Stort sett er det bare å klikke på de funksjonene du vil bruke! Enkelt og greit?

Tastatur

De som ikke har eller ikke ønsker å bruke mus kan likevel nå de fleste funksjoner via tastaturet. Nøkkelen ligger i de understrekede bokstavene i menyen og på knappene. Disse funksjonene nås ved å holde inne Alt-knappen, og trykke den understrekede bokstaven. F.eks vil Alt/F hente opp Fil-menyen, Alt/N oppretter en ny spiller osv. Du har også en mengde funksjonstaster du kan bruke

Se forøvring om Felter i hovedvinduet