Resultatliste

Skriver resultatliste  (evt. foreløpig liste dersom ikke turneringen er ferdigspilt), sortert etter kriterier du selv velger, se rangering.  Vær obs. på at motspillers nr. i +/- listen ikke er startnr, men plasseringsnr. Hvis flere spillere har samme plassering, vil det i +/-listen stå LINJENUMMERET i utskriften som motspilleren står i.

Hvis flere klasser spilles i samme gruppe, vil resultatlisten kunne være klasseinndelt om du har valgt dette i Turneringsinformasjon. Spillernes plassering blir da plasseringen innen sin egen klasse. TurneringsService må derfor ta med startnummer foran navnet til hver enkelt, og bruker dette i +/- listen.

Resultatliste med individuelle poeng

Dette er en egen rapport som bare er en variant av resultatlisten, med en egen kolonne for å vise individuelle poenger. Er bare aktuell i lagturneringer.

Resultatliste pr bord ("Bestebordsspillere")

Dette er nok en variant av resultatlisten ofte kalt "bestebordsspiller" som kan brukes for å premiere individuelle prestasjoner i lagturneringer. På denne listen betrakter man hvert "bord" i turneringen som en separat turnering. F.eks, hvis turneringen spilles over 4 bord, konstruerer man 4 separate del-turneringer og beregner resultater for hver av disse. Alle førstebordsspillerne konkurrerer dermed innbyrdes mot hverandre, osv. Vær klar over at en og samme spiller (f.eks reserver) kan opptre på flere lister hvis han har spilt på forskjellig bord i løpet av turneringen.

I utskriftsinnstillingene har man mulighet til å krysse av for "Bordpoeng akkululeres nedover". Da vil en spiller som f.eks normalt skal spille på 3.bord, men som også har vikariert på 2. eller 1. bord i en runde, ta med seg alle disse poengene til sin 3.bord-poengberegning.

Sorteringskriteriene for disse del-turneringene kan brukertilpasses på samme måte som rangering i hovedturneringen, med en egen arkfane for bestebords-lister.

Premiering

Se forøvrig hjelp om Premieberegning