Forbundsrapportering

All informasjon om turneringen, sånn som registrerte spillere,  turneringsinformasjon, partier, resultater, rangeringskriterier, betenkningstid, ratingkategori mm ligger i TRX-filen. 

Norsk ratingrapportering

Norges sjakkforbund aksepterer derfor at både ELO og GrandPrix rapportering leveres på dette formatet. 

Fide rapportering

Også innrapportering av FIDE-rating gjøres på denne måten via NSF. Du trenger ikke sende med eksportfilen som TS lager, det gjør NSF.

For å forenkle dette ytterligere for arrangørene (de som bruker TurneringsService vel å merke...) finnes det en egen funksjon for å sende denne rapporten til forbundet. (Epost adressen som brukes, kan endres under Vedlikehold - innstillinger.)

Alle registrerte data vil da gjennomgås av TurneringsService og du vil få melding om eventuelle feil og mangler som må rettes opp før innrapportering. Når alt er OK, vil TurneringsService selv overføre filen til forbundet. Du trenger ingen epost-konto eller ferdigkonfigurert epost program på maskinen for at denne funksjonen skal virke. Tilkopling til Internet er alt som trengs.

Når turneringen er ferdig, er det altså ETT KLIKK eller to, som mangler for å gjøre unna alt "papirarbeidet"! Det er mao ingen unnskyldning lenger for treg innrapportering!