Automatisk publisering på Internett

Med TurneringsService 6.01 har du nå mulighet til legge turneringen direkte ut på internett! Det kreves ingen forkunnskaper om HTML, ingen konto eller abonnement hos internett-tilbydere, ingen egen (eller innleid) WEB-redaktør eller programmerer. Et museklikk eller tre er alt som skal til! Turneringsservice kan gjøre følgende for deg, helt automatisk:

TerminlisteService (turneringskalender)

Straks det er bestemt dato for når man skal arrangere en turnering, er tiden inne for å opprette den i TurneringsService. Hvorfor? Jo, for å få din turnering offentliggjort på internett på denne terminlisten.

Først må du opprette turneringen i TurneringsService på vanlig måte. Klikk deretter Internett – Publisere på internett fra hovedmenyen. Du vil få opp et bilde som det til høyre her. Markér f.eks valget Ja, legg ut automatisk hver gang jeg lagrer og klikk deretter på Oppdater resultater og påmeldinger . Det er det hele! Nå kan publikum der ute finne turneringen på terminlisten.

Nederst i dette bildet vil du nå også ha fått en link markert med blått. Dette er adressen ("URL'en") til din egen turnering's hjemmeside på internett! Denne adressen kan oppgis på annonser, hjemmesider, gjestebøker eller hvor som helst for å markedsføre turneringen. Klikk gjerne på denne linken selv for å se hvordan det ser ut på nettet.

 

PåmeldingsService

TS gjør det også enkelt for deg å lage en egen side på nettet, der spillerne selv kan melde seg på online. Dette er en fin service for deltakerne, og letter også turneringsleders arbeid (deltakerne gjør hele registreringsjobben selv! Du slipper å taste inn spillerne senere.) Du lager dette enkelt og greit ved å krysse av for Jatakk under online påmelding. Du kan også oppgi en påmeldingsfrist. Etter denne datoen vil ikke lengre denne online-påmeldingen være tilgjengelig. (husk å klikke på oppdater-knappen hver gang du gjør endringer for å gjøre disse synlig på internett)

Din turnerings "hjemmeside" vil nå ha fått et valg ("Påmelding") i menyen der deltakerne kan klikke seg inn, se eksempel til høyre. Etter at de har oppgitt personalia vil påmeldingsrutinen sjekke spillerne mot NSF, USF og FIDE listene for å få registrert rett medlemsnummer, oppdatert rating mm. Til slutt må de bekrefte påmeldingen via epost hvis du har valgt dette (det gir en viss sikkerhet mot misbruk eller falske påmeldinger).

Selv om dette er både lettvint og lekkert, er det jo ikke sikkert at alle melder seg på online. Derfor kan du selvsagt parallelt legge inn manuelle påmeldinger direkte i TurneringsService som før. Med jevne mellomrom frem til turneringsstart bør du klikke "Oppdatér..." knappen. TS vil da oppdatere påmeldingene begge veier: Listen i TurneringsService vil oppdateres med de spillerne som har meldt seg på online, og de manuelle påmeldingene du har lagt direkte inn i TS vil legges ut på deltakerlisten på hjemmesiden.

Fra turneringens hjemmeside kan publikum dermed fortløpende klikke seg inn på "deltakere" for å se alle som er påmeldt til enhver tid.

InvitasjonsService

Det er jo en fordel å "gjøre seg lekker" for potensielle deltakere for å trekke mest mulig folk til turneringen. En fin invitasjon er tingen. Også dette hjelper TurneringsService deg med! Klikk på redigér invitasjon og du vil få opp et vindu med en liten tekstbehandler der TS allerede har fylt inn de fleste opplysningene. Du kan redigere dette forslaget eller lage noe helt annet. Når du lagrer, vil dette dokumentet også ligge ute på hjemmesiden under menyen "velkommen".

Nettsjakk

TS gir deg mulighet til å avvikle spillet online på Lichess uten manuelt plunder&heft.

ResultatService

Når turneringen en gang starter, vil du også ha en automatisk resultatservice for publikum på internett. Hver gang du har lagt inn et resultat og lagret turneringen, vil informasjonen automatisk og fortløpende legges ut på turneringens hjemmeside. Publikum kan klikke seg inn på menyen "resultater" og evt velge gruppe, og få "blodferske" resultater rett hjem i stua. (du kan selvsagt også velge å krysse av for at publisering bare skal skje når du klikker knappen Oppdater...)

BulletinService

For ytterligere service for internett-publikumet, skriver man gjerne en liten runderapport eller bulletin etter hvert som turneringen skrider frem.  TS gjør også dette veldig enkelt: Kryss av for Jeg vil også legge ut runderapporter og klikk på knappen for å redigere runderapporten. Du vil få opp et vindu med en tekstbehandler (tilsvarende som for invitasjonen). Denne rapporten kan man gjerne klikke seg ofte inn på og oppdatere med de siste hendelser.

SponsorService

Men en turnering skal jo finansieres også. Selv dette hjelper TurneringsService deg med! Når du legger ut turneringen, vil du også få en egen arkfane kalt "Reklame". Der du kan gå inn og f.eks legge inn en eller flere firmalogoer, eller andre tekst/grafikk baserte budskap fra dine sponsorer. Denne reklamen vil komme enten i sideoverskriften eller i sidemargen,  og vises på resultatlister, startlister osv på nettsidene dine.

PartiService

Hvis du har lagt inn de enkelte partiene i chessbase, chessbase light, eller andre verktøy, kan TurneringsService også gi publikum mulighet for gjennomspilling av partier fra sin egen nettleser. TS leter etter pgn-filer i samme mappe, og med samme filnavn, som turneringsfilen. Forutsatt at en slik pgn-fil eksisterer, vil turneringens resultatliste og partilister på nettsidene automatisk få klikkbare linker som åpner partiet i en javabasert pgn-leser. Den enkleste måten å få dette riktig på, er å bruke knappene under folderen "Legge ut partier" i bildet "publisere på internett". Etter hver runde, klikker du på knappen Lag/oppdatér PGN partifil, markerer filen i listen og klikker Åpne/Redigér PGN partifil. Filen åpnes i det pgn-verktøyet du har installert på maskinen din, klar for deg til å legge inn trekkene. Hvis du likevel vil gjøre dette manuelt (eller du allerede har en fil med partiene i) kan du se avsnittet "Tips om behandling av PGN-fil" her for mer informasjon.

Direktesendte (live) partier

Skal man være ennå mer profesjonell, har man gjerne et eller flere direktesendte partier fra toppbordene lagt ut på nettet vha trykkfølsomme brett. Også dette kan TurneringsService gi begrenset støtte for. Du må bruke andre verktøy for å etablere en web-side med selve live-partiene på. Men du kan legge en link til denne siden fra turneringens hjemmeside ved å krysse av for Jeg har også lagt ut live partier på denne adressen og angi adressen (URL'en) i feltet ved siden av.

Slette / angre offentliggjøring

Skulle du av en eller annen grunn ønske å trekke tilbake turneringen fra internett, er det bare å klikke på valget Nei, denne turneringen er hemmelig. All informasjon som er lagt ut vil da bli fjernet.

Eksisterende hjemmesider

Hvis klubben har egne sider som vedlikeholdes av en web-redaktør kan selvsagt denne automatiske TS-genererte turneringshjemmesiden tilknyttes klubbens eksisterende sider ved hjelp av en link, frame, iframe eller andre metoder. Dette vet i så fall web-redaktøren din hvordan han gjør.

Turneringshistorikk for din egen klubb

Etter hvert som man legger ut turneringer med TS på denne måten, vil klubben få bygget opp en fin database med alle sine arrangerte turneringer. Denne kan også legges inn i klubbens eksisterende hjemmesider, eller bare legges på favoritter i internettleseren din. For å få opp en slik liste blir adressen f.eks:

http://turneringsservice.sjakklubb.no/TournamentList.aspx?SrchOrganiser=Hammerfest%20Sjakklubb

Du bytter selvsagt ut klubbnavnet med ditt eget klubbnavn. Bruk helst "%20" i stedet for mellomrom selv om dette ikke alltid er nødvendig. Du vil også finne en slik link ferdig i internett-menyen i TurneringsService.

Legg også merke til at man kan gjøre andre "morsomme" ting fra turneringsoversikten, som f.eks å finne alle turneringer en gitt spiller har deltatt i, hvem vant klubbmesterskapet i forfjor, hvilket år var det vi spilte kalotten på Turistua og hvor mange deltakere bruker det å komme? Alt dette kan man få svar på ved å søke på de aktuelle kriteriene fra turneringsoversikten.

Obs: Det er fullt mulig å hente inn gamle turneringer, både TRN og TRX filer og offentliggjøre i ettertid. Faktisk oppfordres alle til å legge inn flest mulig turneringer så vi får en stor, fin database å søke i!

"Hotlisten"

En annen "skjult" side er denne: http://tournamentservice.com/upcominghot.aspx . Her får man en liten oversikt over de mest aktuelle turneringene i TS-databasen. Denne kan gjerne brukes av sjakkredaktører og f.eks legges inn i margen på egne sider.

 

Avanserte muligheter for WEB-redaktører

Hvis du "kan" HTML og lager ditt eget WEB-design har du her litt utfyllende informasjon med tanke på å knytte disse automatisk genererte sidene opp mot dine manuelt vedlikeholdte WEBsider:

Du kan linke direkte til undersidene for f.eks påmelding, invitasjon, runderapporter eller resultater. URL for dette ser du i nettleseren din når du peker på de forskjellige linkene og er ganske selvforklarende. Men det er et par ting som er verdt å nevne:

http://turneringsservice.sjakklubb.no/TournamentList.aspx?SrchTrnName=turneringsnavn&SrchOrganiser=Klubbnavn&

SrchPlace=Stedsnavn&SrchLastname=SpillerensEtternavn&SrchFirstname=SpillerensFornavn&SrchFed=SpillerensHjemland

Hele denne URL'en må selvsagt være på én linje. På denne måten kan man generere lister for spesielle turneringstyper (eks SrchName=Landsturneringen), for enkeltspillere (SrchFirstname=Magnus&SrchLastname=Carlsen), for hjembyen din (SrchPlace=Hammerfest). Eller en hvilken som helst kombinasjon av disse, kun fantasien begrenser. Disse valgene vil også huskes i en session-variabel slik at søkefiltrene fortsatt er aktiv selv om brukeren klikker seg inn på en turnering, og derfra velger "Andre turneringer" for å komme tilbake til listen.

Alle søkene gjøres som delstreng-søk (SQL: LIKE %xxx%) og skiller ikke mellom store/små bokstaver.