Turneringskategorier

NSF har utarbeidet endel generelle regler for hvilken kategori (I, II, III, IV) en turnering skal komme i med hensyn til ratingberegninger. Disse reglene står i håndboka og er gjengitt nedenfor. I tillegg har ELO-komiteen gitt anledning til å rate hurtigsjakk gjennom opprettelsen av en ny femte kategori, "Kategori V". I Turneringsservice velger du riktig kategori i Turneringsinformasjon, og K-faktorer vil automatisk bli foreslått ihht dette.

Hvilken kategori skal jeg bruke?

Finn ut hvilken kategori turneringen kommer i, henvises til NSF's håndbok. For enkelhets skyld gjengis det oppdaterte reglelverket her:

 

For å kunne sette opp "de norske K-er" i lettfattelig tabellform gir vi innledningsvis noen definisjoner:

A: Spiller med en rating på 2300 eller mer ved beregningstidspunktet, uansett alder.

B: Juniorer, dvs. spillere som ikke har fylt 20 år før 1. januar i beregningsåret og har offisielt Elo-tall under 2100 i rating. En spiller som har vært over 2100 på en offisiell liste blir ikke lenger betraktet som junior når hans eget tall beregnes.

C: Alle andre spillere med rating under 2300.

Turneringer kategoriseres ut fra betenkningstiden. Noen flere definisjoner:

Tidskontroll: Hver spiller må ha utført et bestemt antall trekk i løpet av en fastsatt betenkningstid. Den tiden en spiller har til gode ved en tidskontroll, legges til den nye tiden spilleren får tildelt etter tidskontrollen (Unntak: utsettelsestid, se FIDEs regler for sjakk § 6.2.)

Tilleggstid: Et tillegg i betenkningstid som spilleren får etter hvert utført trekk.

Utsettelsestid: Betenkningstid som spilleren får til ekstra disposisjon hver gang et trekk skal utføres. Ubrukt ekstratid overføres ikke til neste gang et trekk skal utføres.

Starttid: Antall minutter som hver spiller har til disposisjon til sitt første trekk.

Total betenkningstid etter 80 trekk:

            Totalt antall minutter som hver spiller har til rådighet på de første 80 trekkene i et parti, inkludert tildelt tilleggstid/utsettelsestid.

Gjennomsnittstid mellom tidskontroller:

            Antall minutter per trekk som hver spiller har til rådighet fram til første tidskontroll eller mellom tidskontroller.

Hurtigavslutning:

            Den siste fase i et parti, der alle gjenværende trekk må utføres i løpet av en begrenset betenkningstid. (FIDEs regler for sjakk § 10.)

Kategoriene fastsettes etter følgende tabell. Alle tall er i minutter og gjelder per spiller. Tallene er minimumstall, dvs. de minste tallene for at en betenkningstid skal tilfredsstille kategorikravet.

Følgende turneringer blir beregnet i kategori 1 dersom betenkningstiden oppfyller kravene i tabellen nedenfor: Internasjonale tittelturneringer (IM- og GM-kvalifiserende), landskamper (NSF), finalen i NM for klubblag og Landsturneringen. Dessuten blir følgende turneringer alltid beregnet i kategori 1 så sant betenkningstiden oppfyller minstekravet for Elo-beregning: Nordisk, Sjakk-OL/Lag-EM, Sjakk-VM/EM, Ungdoms-VM/EM i klassene U20 og U18, samt VM/EM/Nordisk for seniorer. Andre turneringer blir ikke beregnet i kategori 1 selv om de oppfyller kravene til betenkningstid.

Kategori

Starttid

Totalbet.tid

etter 80 trekk

Gj.snittstid mellom

tidskontroller

I

60

180

3

II

50

150

2

III

40

120

IV

30

90

1

Elo-komiteen kan etter søknad godkjenne avvikende betenkningstider innen en kategori. Nedenfor følger noen eksempler på betenkningstider i de forskjellige kategorier. Alle steder der ’tilleggstid’ er nevnt, kan ’utsettelsestid’ brukes i stedet. Man behøver digitale klokker for å spille med tilleggs-/utsettelestid.

I:

II:

III:

IV:

V:

Elo-beregning av hurtigsjakkpartier

Elo-komiteen vedtok i møte 14. juni 2005 at hurtigsjakkpartier helt ned til 25 minutter per spiller per parti (eventuelt minimum 20 minutter starttid pluss minst 4 sekunder tillegg per trekk) kan Elo-beregnes. Rent praktisk skjer dette ved at man innfører en ny kategori 5 med starttiden på minimum 20 minutter, totaltid etter 80 trekk på minimum 25 minutter og gjennomsnittstid mellom tidskontroller (ikke så relevant for hurtigsjakk) på minimum 30 sekunder.

Koeffisienten (K-en) for den ny kategori 5 blir 2 for gruppe A (over 2300), 6 for gruppe B (juniorer under 2100) og 4 for gruppe C (andre under 2300). De nye K-verdiene er valgt slik at omtrent like mange Elo-poeng står på spill per time, uansett betenkningstid på turneringen (Eksempel: Man spiller om like mange Elo-poeng i 5 halvtimespartier som man gjør i ett 2 1/2-timesparti).