Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Åpent Buskerudmesterskap i lynsjakk 2016 NGP


Updated
nov 14 16
@ 10:01

Views:1536

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Konnerud bydelshus (Malmveien 15)

Play date:

13. nov 16

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments


Startliste


FM Harald B BorchgrevinkScore:14.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
BergensRanking:1n-Perf.:1980i-Perf.:2315Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Terje Sandviken Næss1 1.60   Konnerud9.0
2
Carl Christian Aarnes1 -8.40   Nordstrand10.0
3
Steinar Leite3 1.60   Modum7.0
4
Jan Gunnar Fredriksen2 2.00   Modum8.5
5
Kjell Håkon Lien1 2.00   Hønefoss13.0
6
Pål Skogli1 1.60   Konnerud10.5
7
Raymond Boger1 2.00   Hønefoss10.5
8
Stig Omar Eide1 1.60   Luster8.0
9
Kazim Yilmaz1 -8.40   Modum6.5
10
Odd Ristesund1 1.60   Kampen8.0
11
Svein Erik Lurdalen1 1.60   Kongsberg8.0
12
Tore Høisveen1 1.60   Konnerud6.0
13
Emal Dawar1 1.60   Drammens7.0
14
John Olav Kroken1 1.60   Stjernen7.0
15
Ørjan Skare1 1.60   Luster6.5
TOTAL14.0 / 93%15 Games159317835.20  14.0


Kjell Håkon LienScore:13.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
HønefossRanking:2n-Perf.:1861i-Perf.:2173Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
John Olav Kroken3 4.40   Stjernen7.0
2
Kazim Yilmaz3 6.00   Modum6.5
3
Svein Erik Lurdalen2 7.40   Kongsberg8.0
4
Pål Skogli1 8.00   Konnerud10.5
5
FM Harald B Borchgrevink1 -2.00   Bergens14.0
6
Carl Christian Aarnes2 7.20   Nordstrand10.0
7
Jan Gunnar Fredriksen2 10.20   Modum8.5
8
Steinar Leite2 6.60   Modum7.0
9
Raymond Boger2 -0.20   Hønefoss10.5
10
Stig Omar Eide2 6.40   Luster8.0
11
Emal Dawar2 6.00   Drammens7.0
12
Terje Sandviken Næss2 5.20   Konnerud9.0
13
Odd Ristesund2 5.00   Kampen8.0
14
Tore Høisveen2 3.00   Konnerud6.0
15
Emma Viktoria L Marthinussen2 0.00   Konnerud4.5
TOTAL13.0 / 89%15 Games1539182273.20  13.0


Pål SkogliScore:10.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KonnerudRanking:3n-Perf.:1721i-Perf.:1939Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Tore Høisveen5 4.20   Konnerud6.0
2
Roy Drange Hansen4 4.60   19113.5
3
Jan Gunnar Fredriksen1 12.20   Modum8.5
4
Kjell Håkon Lien1 -8.00   Hønefoss13.0
5
Raymond Boger2 11.80   Hønefoss10.5
6
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
7
Steinar Leite3 8.40   Modum7.0
8
Carl Christian Aarnes3 -0.80   Nordstrand10.0
9
John Olav Kroken3 6.00   Stjernen7.0
10
Emal Dawar3 8.00   Drammens7.0
11
Stig Omar Eide3 8.20   Luster8.0
12
Odd Ristesund3 -13.20   Kampen8.0
13
Svein Erik Lurdalen4 9.40   Kongsberg8.0
14
Terje Sandviken Næss4 -13.20   Konnerud9.0
15
Johan Lien4 1.60   Hønefoss2.0
TOTAL10.5 / 70%15 Games1572178837.60  10.5


Raymond BogerScore:10.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
HønefossRanking:4n-Perf.:1688i-Perf.:1932Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Roy Drange Hansen4 -16.60   19113.5
2
Emma Viktoria L Marthinussen6 0.00   Konnerud4.5
3
Ørjan Skare5 2.80   Luster6.5
4
Stig Omar Eide3 6.60   Luster8.0
5
Pål Skogli2 -11.80   Konnerud10.5
6
Svein Erik Lurdalen4 7.60   Kongsberg8.0
7
FM Harald B Borchgrevink1 -2.00   Bergens14.0
8
Jan Gunnar Fredriksen4 10.40   Modum8.5
9
Kjell Håkon Lien2 0.20   Hønefoss13.0
10
Carl Christian Aarnes4 7.20   Nordstrand10.0
11
Kazim Yilmaz4 6.20   Modum6.5
12
Håvard Aarvik-Hansen4 1.60   Drammens6.0
13
Steinar Leite3 6.60   Modum7.0
14
Odd Ristesund3 5.20   Kampen8.0
15
Terje Sandviken Næss3 -14.80   Konnerud9.0
TOTAL10.5 / 68%15 Games155017949.20  10.5


Carl Christian AarnesScore:10.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
NordstrandRanking:5n-Perf.:1735i-Perf.:1915Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Harald Omland7 4.60   Asker4.5
2
FM Harald B Borchgrevink1 8.40   Bergens14.0
3
Stig Omar Eide4 -10.80   Luster8.0
4
Terje Sandviken Næss5 7.60   Konnerud9.0
5
Håvard Aarvik-Hansen4 2.00   Drammens6.0
6
Kjell Håkon Lien2 -7.20   Hønefoss13.0
7
Kazim Yilmaz4 8.80   Modum6.5
8
Pål Skogli3 0.80   Konnerud10.5
9
Svein Erik Lurdalen4 -9.80   Kongsberg8.0
10
Raymond Boger4 -7.20   Hønefoss10.5
11
John Olav Kroken6 6.80   Stjernen7.0
12
Jan Gunnar Fredriksen5 13.00   Modum8.5
13
Ørjan Skare6 4.80   Luster6.5
14
Emal Dawar6 8.80   Drammens7.0
15
Steinar Leite5 9.40   Modum7.0
TOTAL10.0 / 67%15 Games1626179440.00  10.0


Terje Sandviken NæssScore:9.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KonnerudRanking:6n-Perf.:1569i-Perf.:1801Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
2
Harald Omland9 6.60   Asker4.5
3
Emma Viktoria L Marthinussen7 0.00   Konnerud4.5
4
Carl Christian Aarnes5 -7.60   Nordstrand10.0
5
Jan Gunnar Fredriksen5 -4.80   Modum8.5
6
Tore Høisveen7 7.00   Konnerud6.0
7
John Olav Kroken6 -11.00   Stjernen7.0
8
Emal Dawar8 -8.80   Drammens7.0
9
Kristian Zogla9 0.00   Konnerud5.0
10
Kazim Yilmaz6 11.20   Modum6.5
11
Johan Lien8 2.40   Hønefoss2.0
12
Kjell Håkon Lien2 -5.20   Hønefoss13.0
13
Roy Drange Hansen8 7.40   19113.5
14
Pål Skogli4 13.20   Konnerud10.5
15
Raymond Boger3 14.80   Hønefoss10.5
TOTAL9.0 / 54%15 Games1517178423.60  9.0


Jan Gunnar FredriksenScore:8.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
ModumRanking:7n-Perf.:1639i-Perf.:1851Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Odd Ristesund2 4.80   Kampen8.0
2
Stig Omar Eide2 6.20   Luster8.0
3
Pål Skogli1 -12.20   Konnerud10.5
4
FM Harald B Borchgrevink2 -2.00   Bergens14.0
5
Terje Sandviken Næss5 4.80   Konnerud9.0
6
Håvard Aarvik-Hansen5 1.60   Drammens6.0
7
Kjell Håkon Lien2 -10.20   Hønefoss13.0
8
Raymond Boger4 -10.40   Hønefoss10.5
9
Tore Høisveen5 2.80   Konnerud6.0
10
Svein Erik Lurdalen5 7.20   Kongsberg8.0
11
Steinar Leite5 6.40   Modum7.0
12
Carl Christian Aarnes5 -13.00   Nordstrand10.0
13
John Olav Kroken5 4.20   Stjernen7.0
14
Kazim Yilmaz5 -4.20   Modum6.5
15
Emal Dawar6 -14.20   Drammens7.0
TOTAL8.5 / 57%15 Games15891796-28.20  8.5


Svein Erik LurdalenScore:8.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KongsbergRanking:10n-Perf.:1525i-Perf.:1749Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Ørjan Skare6 4.60   Luster6.5
2
Håvard Aarvik-Hansen5 1.80   Drammens6.0
3
Kjell Håkon Lien2 -7.40   Hønefoss13.0
4
Kristian Zogla4 0.00   Konnerud5.0
5
Kazim Yilmaz3 -11.60   Modum6.5
6
Raymond Boger4 -7.60   Hønefoss10.5
7
Stig Omar Eide5 -11.20   Luster8.0
8
Emma Viktoria L Marthinussen9 0.00   Konnerud4.5
9
Carl Christian Aarnes4 9.80   Nordstrand10.0
10
Jan Gunnar Fredriksen5 -7.20   Modum8.5
11
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
12
Roy Drange Hansen8 5.20   19113.5
13
Pål Skogli4 -9.40   Konnerud10.5
14
Harald Omland8 4.40   Asker4.5
15
Tore Høisveen8 4.80   Konnerud6.0
TOTAL8.0 / 46%15 Games15361783-25.40  8.0


Odd RistesundScore:8.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KampenRanking:8n-Perf.:1550i-Perf.:1748Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Jan Gunnar Fredriksen2 -4.80   Modum8.5
2
Johan Lien10 2.40   Hønefoss2.0
3
Roy Drange Hansen8 -2.40   19113.5
4
Håvard Aarvik-Hansen7 -16.80   Drammens6.0
5
John Olav Kroken8 -1.00   Stjernen7.0
6
Emal Dawar8 11.20   Drammens7.0
7
Tore Høisveen7 -3.00   Konnerud6.0
8
Ørjan Skare6 -3.20   Luster6.5
9
Steinar Leite6 11.80   Modum7.0
10
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
11
Kristian Zogla7 0.00   Konnerud5.0
12
Pål Skogli3 13.20   Konnerud10.5
13
Kjell Håkon Lien2 -5.00   Hønefoss13.0
14
Raymond Boger3 -5.20   Hønefoss10.5
15
Stig Omar Eide7 11.60   Luster8.0
TOTAL8.0 / 50%15 Games156517607.20  8.0


Stig Omar EideScore:8.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
LusterRanking:9n-Perf.:1520i-Perf.:1746Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Johan Lien9 1.60   Hønefoss2.0
2
Jan Gunnar Fredriksen2 -6.20   Modum8.5
3
Carl Christian Aarnes4 10.80   Nordstrand10.0
4
Raymond Boger3 -6.60   Hønefoss10.5
5
Tore Høisveen7 -4.40   Konnerud6.0
6
John Olav Kroken6 -2.40   Stjernen7.0
7
Svein Erik Lurdalen5 11.20   Kongsberg8.0
8
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
9
Ørjan Skare7 5.40   Luster6.5
10
Kjell Håkon Lien2 -6.40   Hønefoss13.0
11
Pål Skogli3 -8.20   Konnerud10.5
12
Kristian Zogla7 0.00   Konnerud5.0
13
Harald Omland7 5.20   Asker4.5
14
Emma Viktoria L Marthinussen7 0.00   Konnerud4.5
15
Odd Ristesund7 -11.60   Kampen8.0
TOTAL8.0 / 46%15 Games15291782-13.20  8.0


Steinar LeiteScore:7.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
ModumRanking:11n-Perf.:1446i-Perf.:1665Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Håvard Aarvik-Hansen8 -17.80   Drammens6.0
2
Tore Høisveen7 5.40   Konnerud6.0
3
FM Harald B Borchgrevink3 -1.60   Bergens14.0
4
Ørjan Skare8 5.20   Luster6.5
5
Kristian Zogla6 0.00   Konnerud5.0
6
Kazim Yilmaz3 9.40   Modum6.5
7
Pål Skogli3 -8.40   Konnerud10.5
8
Kjell Håkon Lien2 -6.60   Hønefoss13.0
9
Odd Ristesund6 -11.80   Kampen8.0
10
Harald Omland9 5.00   Asker4.5
11
Jan Gunnar Fredriksen5 -6.40   Modum8.5
12
Emma Viktoria L Marthinussen9 0.00   Konnerud4.5
13
Raymond Boger3 -6.60   Hønefoss10.5
14
Johan Lien9 1.60   Hønefoss2.0
15
Carl Christian Aarnes5 -9.40   Nordstrand10.0
TOTAL7.0 / 38%15 Games14931759-42.00  7.0


John Olav KrokenScore:7.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
StjernenRanking:12n-Perf.:1445i-Perf.:1729Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Kjell Håkon Lien3 -4.40   Hønefoss13.0
2
Kristian Zogla11 0.00   Konnerud5.0
3
Harald Omland10 7.40   Asker4.5
4
Emma Viktoria L Marthinussen9 0.00   Konnerud4.5
5
Odd Ristesund8 1.00   Kampen8.0
6
Stig Omar Eide6 2.40   Luster8.0
7
Terje Sandviken Næss6 11.00   Konnerud9.0
8
Kazim Yilmaz5 -8.00   Modum6.5
9
Pål Skogli3 -6.00   Konnerud10.5
10
Ørjan Skare7 7.60   Luster6.5
11
Carl Christian Aarnes6 -6.80   Nordstrand10.0
12
Johan Lien10 2.80   Hønefoss2.0
13
Jan Gunnar Fredriksen5 -4.20   Modum8.5
14
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
15
Roy Drange Hansen11 8.40   19113.5
TOTAL7.0 / 46%15 Games149217729.60  7.0


Emal DawarScore:7.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
DrammensRanking:13n-Perf.:1424i-Perf.:1766Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Emma Viktoria L Marthinussen10 0.00   Konnerud4.5
2
Ørjan Skare8 -14.20   Luster6.5
3
Kristian Zogla9 0.00   Konnerud5.0
4
Johan Lien11 1.80   Hønefoss2.0
5
Harald Omland10 5.60   Asker4.5
6
Odd Ristesund8 -11.20   Kampen8.0
7
Håvard Aarvik-Hansen9 2.60   Drammens6.0
8
Terje Sandviken Næss8 8.80   Konnerud9.0
9
Roy Drange Hansen8 6.40   19113.5
10
Pål Skogli3 -8.00   Konnerud10.5
11
Kjell Håkon Lien2 -6.00   Hønefoss13.0
12
Kazim Yilmaz6 10.00   Modum6.5
13
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
14
Carl Christian Aarnes6 -8.80   Nordstrand10.0
15
Jan Gunnar Fredriksen6 14.20   Modum8.5
TOTAL7.0 / 54%15 Games14681746-0.40  7.0


Kazim YilmazScore:6.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
ModumRanking:14n-Perf.:1502i-Perf.:1679Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Kristian Zogla11 0.00   Konnerud5.0
2
Kjell Håkon Lien3 -6.00   Hønefoss13.0
3
Håvard Aarvik-Hansen6 -7.40   Drammens6.0
4
Roy Drange Hansen6 6.40   19113.5
5
Svein Erik Lurdalen3 11.60   Kongsberg8.0
6
Steinar Leite3 -9.40   Modum7.0
7
Carl Christian Aarnes4 -8.80   Nordstrand10.0
8
John Olav Kroken5 8.00   Stjernen7.0
9
FM Harald B Borchgrevink1 8.40   Bergens14.0
10
Terje Sandviken Næss6 -11.20   Konnerud9.0
11
Raymond Boger4 -6.20   Hønefoss10.5
12
Emal Dawar6 -10.00   Drammens7.0
13
Johan Lien11 1.80   Hønefoss2.0
14
Jan Gunnar Fredriksen5 4.20   Modum8.5
15
Harald Omland9 -14.40   Asker4.5
TOTAL6.5 / 39%15 Games15771767-33.00  6.5


Ørjan SkareScore:6.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
LusterRanking:15n-Perf.:1388i-Perf.:1636Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Svein Erik Lurdalen6 -4.60   Kongsberg8.0
2
Emal Dawar8 14.20   Drammens7.0
3
Raymond Boger5 -2.80   Hønefoss10.5
4
Steinar Leite8 -5.20   Modum7.0
5
Roy Drange Hansen9 10.80   19113.5
6
Emma Viktoria L Marthinussen9 0.00   Konnerud4.5
7
Johan Lien10 4.40   Hønefoss2.0
8
Odd Ristesund6 3.20   Kampen8.0
9
Stig Omar Eide7 -5.40   Luster8.0
10
John Olav Kroken7 -7.60   Stjernen7.0
11
Håvard Aarvik-Hansen9 -4.40   Drammens6.0
12
Harald Omland11 9.80   Asker4.5
13
Carl Christian Aarnes6 -4.80   Nordstrand10.0
14
Kristian Zogla10 0.00   Konnerud5.0
15
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
TOTAL6.5 / 38%15 Games145517456.00  6.5


Håvard Aarvik-HansenScore:6.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
DrammensRanking:16n-Perf.:1345i-Perf.:1682Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Steinar Leite8 17.80   Modum7.0
2
Svein Erik Lurdalen5 -1.80   Kongsberg8.0
3
Kazim Yilmaz6 7.40   Modum6.5
4
Odd Ristesund7 16.80   Kampen8.0
5
Carl Christian Aarnes4 -2.00   Nordstrand10.0
6
Jan Gunnar Fredriksen5 -1.60   Modum8.5
7
Emal Dawar9 -2.60   Drammens7.0
8
Harald Omland10 -5.80   Asker4.5
9
Johan Lien11 8.40   Hønefoss2.0
10
Tore Høisveen8 14.60   Konnerud6.0
11
Ørjan Skare9 4.40   Luster6.5
12
Raymond Boger4 -1.60   Hønefoss10.5
13
Emma Viktoria L Marthinussen10 0.00   Konnerud4.5
14
Roy Drange Hansen11 15.00   19113.5
15
Kristian Zogla10 0.00   Konnerud5.0
TOTAL6.0 / 46%15 Games1435172369.00  6.0


Tore HøisveenScore:6.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KonnerudRanking:17n-Perf.:1396i-Perf.:1601Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Pål Skogli5 -4.20   Konnerud10.5
2
Steinar Leite7 -5.40   Modum7.0
3
Johan Lien11 4.20   Hønefoss2.0
4
Harald Omland10 9.40   Asker4.5
5
Stig Omar Eide7 4.40   Luster8.0
6
Terje Sandviken Næss7 -7.00   Konnerud9.0
7
Odd Ristesund7 3.00   Kampen8.0
8
Roy Drange Hansen7 10.40   19113.5
9
Jan Gunnar Fredriksen5 -2.80   Modum8.5
10
Håvard Aarvik-Hansen8 -14.60   Drammens6.0
11
Emma Viktoria L Marthinussen10 0.00   Konnerud4.5
12
FM Harald B Borchgrevink1 -1.60   Bergens14.0
13
Kristian Zogla9 0.00   Konnerud5.0
14
Kjell Håkon Lien2 -3.00   Hønefoss13.0
15
Svein Erik Lurdalen8 -4.80   Kongsberg8.0
TOTAL6.0 / 31%15 Games14861762-12.00  6.0


Kristian ZoglaScore:5.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KonnerudRanking:18n-Perf.:1208i-Perf.:1513Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Kazim Yilmaz11 -7.20   Modum6.5
2
John Olav Kroken11 29.60   Stjernen7.0
3
Emal Dawar9 32.80   Drammens7.0
4
Svein Erik Lurdalen4 -5.60   Kongsberg8.0
5
Steinar Leite6 -6.40   Modum7.0
6
Roy Drange Hansen10 -13.20   19113.5
7
Harald Omland11 -15.20   Asker4.5
8
Johan Lien11 13.20   Hønefoss2.0
9
Terje Sandviken Næss9 -8.80   Konnerud9.0
10
Emma Viktoria L Marthinussen11 0.00   Konnerud4.5
11
Odd Ristesund7 -9.20   Kampen8.0
12
Stig Omar Eide7 -6.80   Luster8.0
13
Tore Høisveen9 -14.00   Konnerud6.0
14
Ørjan Skare10 -14.80   Luster6.5
15
Håvard Aarvik-Hansen10 16.40   Drammens6.0
TOTAL5.0 / 29%15 Games13291671-9.20  5.0


Emma Viktoria L MarthinussenScore:4.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
KonnerudRanking:19n-Perf.:1295i-Perf.:1562Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Emal Dawar10 30.80   Drammens7.0
2
Raymond Boger6 -4.40   Hønefoss10.5
3
Terje Sandviken Næss7 -11.20   Konnerud9.0
4
John Olav Kroken9 -12.80   Stjernen7.0
5
Johan Lien11 10.80   Hønefoss2.0
6
Ørjan Skare9 2.80   Luster6.5
7
Roy Drange Hansen8 -16.00   19113.5
8
Svein Erik Lurdalen9 -7.20   Kongsberg8.0
9
Harald Omland10 2.40   Asker4.5
10
Kristian Zogla11 0.00   Konnerud5.0
11
Tore Høisveen10 -16.80   Konnerud6.0
12
Steinar Leite9 -8.40   Modum7.0
13
Håvard Aarvik-Hansen10 13.60   Drammens6.0
14
Stig Omar Eide7 -8.80   Luster8.0
15
Kjell Håkon Lien2 15.60   Hønefoss13.0
TOTAL4.5 / 32%15 Games14671695-9.60  4.5


Harald OmlandScore:4.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
AskerRanking:20n-Perf.:1195i-Perf.:1472Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Carl Christian Aarnes7 -4.60   Nordstrand10.0
2
Terje Sandviken Næss9 -6.60   Konnerud9.0
3
John Olav Kroken10 -7.40   Stjernen7.0
4
Tore Høisveen10 -9.40   Konnerud6.0
5
Emal Dawar10 -5.60   Drammens7.0
6
Johan Lien11 -15.40   Hønefoss2.0
7
Kristian Zogla11 0.00   Konnerud5.0
8
Håvard Aarvik-Hansen10 5.80   Drammens6.0
9
Emma Viktoria L Marthinussen10 0.00   Konnerud4.5
10
Steinar Leite9 -5.00   Modum7.0
11
Roy Drange Hansen11 11.00   19113.5
12
Ørjan Skare11 -9.80   Luster6.5
13
Stig Omar Eide7 -5.20   Luster8.0
14
Svein Erik Lurdalen8 -4.40   Kongsberg8.0
15
Kazim Yilmaz9 14.40   Modum6.5
TOTAL4.5 / 23%15 Games13511683-42.20  4.5


Roy Drange HansenScore:3.5 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
1911Ranking:21n-Perf.:1142i-Perf.:1352Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Raymond Boger4 16.60   Hønefoss10.5
2
Pål Skogli4 -4.60   Konnerud10.5
3
Odd Ristesund8 2.40   Kampen8.0
4
Kazim Yilmaz6 -6.40   Modum6.5
5
Ørjan Skare9 -10.80   Luster6.5
6
Kristian Zogla10 0.00   Konnerud5.0
7
Emma Viktoria L Marthinussen8 0.00   Konnerud4.5
8
Tore Høisveen7 -10.40   Konnerud6.0
9
Emal Dawar8 -6.40   Drammens7.0
10
Johan Lien10 -16.20   Hønefoss2.0
11
Harald Omland11 -11.00   Asker4.5
12
Svein Erik Lurdalen8 -5.20   Kongsberg8.0
13
Terje Sandviken Næss8 -7.40   Konnerud9.0
14
Håvard Aarvik-Hansen11 -15.00   Drammens6.0
15
John Olav Kroken11 -8.40   Stjernen7.0
TOTAL3.5 / 12%15 Games13611688-82.80  3.5


Johan LienScore:2.0 n-Rtg:i-Rtg:Other tournaments
HønefossRanking:22n-Perf.:1031i-Perf.:1394Other FIDE tournamentsFIDE player card
RoundResultsOpponnentBoardn-Rtgi-Rtgi-Rtg+/-   ClubScore
1
Stig Omar Eide9 -1.60   Luster8.0
2
Odd Ristesund10 -2.40   Kampen8.0
3
Tore Høisveen11 -4.20   Konnerud6.0
4
Emal Dawar11 -1.80   Drammens7.0
5
Emma Viktoria L Marthinussen11 0.00   Konnerud4.5
6
Harald Omland11 15.40   Asker4.5
7
Ørjan Skare10 -4.40   Luster6.5
8
Kristian Zogla11 0.00   Konnerud5.0
9
Håvard Aarvik-Hansen11 -8.40   Drammens6.0
10
Roy Drange Hansen10 16.20   19113.5
11
Terje Sandviken Næss8 -2.40   Konnerud9.0
12
John Olav Kroken10 -2.80   Stjernen7.0
13
Kazim Yilmaz11 -1.80   Modum6.5
14
Steinar Leite9 -1.60   Modum7.0
15
Pål Skogli4 -1.60   Konnerud10.5
TOTAL2.0 / 15%15 Games13621695-1.40  2.0

22. aug kl.04:13    TurneringsService 6.6Konnerud Sjakklubbs Ungdom