TurneringsService 6.7

 Last ned nå!


Last ned siste versjon avTurneringsService ved å klikke her: TS 6.7 og velge "Kjør" eller "Åpne". Svar bekreftende på spørsmålene du får, og TurneringsService installerer seg selv. Eller du kan lagre denne filen på din maskin, og  dobbeltklikke den senere for å installere.

Installasjonen vil være en demoversjon begrenset til kun et fåtall spillere, inntil du kjøper og legger inn en lisenskode.

For mer informasjon, spørsmål eller lisenskoder ta kontakt med:

Harald Heggelund
Kirkegt 27
9600 Hammerfest
Mobil 90554069

Eller på e-post til hheggelund (a) gmail.com

Endringslogg:

TurneringsService har et hovedversjonsnummer med EN desimal, f.eks 6.7. Du kan fritt (og BØR) laste ned og oppgradere din installasjon av TurneringsService så lenge ikke dette versjonsnummeret endrer seg i forhold til det lisensen din er utstedt på. F.eks vil en lisens for versjon 6.6 være gyldig på 6.6.1.x, 6.6.2.x osv men ikke på 6.7.x (da må det kjøpes en lisensoppgradering). Vil du fortsette å kjøre gammel versjon kan du laste ned en av disse:

versjon 6.7   versjon 6.6    versjon 6.5

I tillegg har TurneringsService et internt versjonsnummer som du kan se under Hjelp - Om TurneringsService. Nedenfor finner du de viktigste endringene som er gjort mellom versjonene:

 

Versjon Dato Endringer
6.7.1.4 15.06.2024
 • Fikset feilmeldinger om minne gjennom mer effektiv håndtering av store ratinglister (FIDE lista)
 • Flere muligheter for Sonnenborn-Berger varianter, ihht FIDE krav
 • Valg av tiebreak skjer nå fra en strukturert og mer ryddig liste
 • Raskere innlesing av ratinglistene ved oppstart
6.7.1.2 11.05.2024
 • Alle tiebreak (kvalitetsberegninger) i TS er nå i henhold til nytt FIDE regelverk pr april 2024.
 • Flere tiebreak justeringer, bl.a  i Buchholz og Sonnenborn-Berger ved uspilte parti
 • Nye Sonnenborn-Berger cut1 og cut2 tiebreaks
 • Endret default tiebreak i nye turneringer ihht FIDE krav
 • Nødvendige justeringer i filformat gjør at gamle TS versjoner ikke kan åpne filer opprettet med 6.7.1 eller nyere.
6.7.0.166 28.04.2024
 • Mulig å knytte spillere til spesifikke bord for å tilrettelegge for media, rullestol, el.l.
 • Flere tiebreak justeringer
 • Nye turneringsmaler som følger NSF's nye anbefalinger for tiebreak pr april 2024.
 • Mer fleksibel håndtering av PGN filer for gjennomspilling av partierr
 • Bedre tilpasset DGT live (elektroniske brett)
Web plattformen 20.04.2024
 • Forbedret navnesøk ved påmelding fra nettsidene
 • Søk på navn med særnorske bokstaver kunne feile pga språkinnstillinger på enkelte typer mobil/pc/macc
Web plattformen 11.03.2024
 • Fikset ustabilitet som noen ganger gjorde at resultatlister åpnet turneringsoversikten i stedet
 • Store innebyggede bilder i invitasjon kunne fremprovosere ustabilitet i påmeldingsfunksjon
 • Fikset visning av tiebreak innbyrdes oppgjør
6.7.0.6 24.02.2024
6.7 02.01.2024
Web plattformen 31.12.2023
6.6.5.6222 30.11.2023
 • Ny mulighet for spillerne til digital innsjekk ved oppmøte
 • Støtte for å bruke egendefinerte rating/medlemslister fra lokal fil.
 • Mulig å flette sammen turneringer ved å utvide rundeantallet.
 • Mulig å slette spillere selv om hen har spilt partier.
 • Fikset engelsk oversetting.
 • Turneringer kan skjules fra kalender

 

6.6.5.300 28.05.2022
 • Støtte for Dansk Skak Union's medlemslister.
 • Støtte for kjønn "Annet".
 • Rettet feil i "bestebord" resultatlister.
 • Menyvalg for "tilstede" i lagoversikt kunne forvirre pga for lite vindu.
 • Visning av titler for kvinner mer konsistent.
 • Fide rapportering kunne inkludere feil runder i visse tilfeller.
 • PGN støtte forbedret for enkelte editorer.
 • Fjernet overflødig advarsler om poengtildeling ved WO.
6.6.5 31.03.2022
 • Forberedt for integrasjon med VIPPS-betaling i onlinepåmeldingen.
 • Diverse forbedringer for smidigere Lichess integrasjon.
 • Personvernforordningen hensyntas ved at klubbtilhørighet vises som "NSF klubb" når hjemmeklubb er konfidensiell.
 • Sikker http (https://) som standard.
Web plattformen 01.01.2022
 • Diverse finjusteringer i påmeldingsfunksjonen, epostbekreftelser og avbrutte påmeldinger.
 • Personvernforordningen hensyntas i påmeldingsfunksjonen. Klubbtilhørighet oppføres med "NSF klubb" når hjemmeklubb er konfidensiell.
 • Bedre gjenkjenning av spillere på NSF listene ved påmelding.
 • I nettsjakk, mulighet for å gjenta innlogging og knytning mot lichesskonto etter turneringsstart, dersom tilgangen mangler.
 • I enkelte nettlesere fungerte det ikke å klikke på selve "ringen" for å bytte gruppe.
6.6.3.9 24.11.2021
 • Rettet feil i assistent-PC funksjonen
 • Mulig å overstyre regler og oppdatere FIDE ratingtall etter runde 1.
6.6.3 03.10.2021
 • Nødvendig oppgradering for å støtte økte sikkerhetskrav hos Lichess.
 • Bedre gjenkjenning av spillere på FIDE og NSF medlemslister
 • Funksjonen "oppdater fra siste ratinglister" viser mer og bedre info om medlemsstatus
 • Mindre forbedringer i CLONO integrasjon
 • Mulig å skjule publiserte turneringer fra kalenderen
 • Eksport til CSV fil samler nå alle gruppene i samme fil
 • Forbedringer i masseutsendelse av epost til deltakerne
Web plattformen 12.09.2021
 • Større endring i web-plattformens arkitektur. Kapasitet for resultatservice er betydelig løftet fra tidligere.
6.6.2.2 31.05.2021
 • Rettet småfeil for smidigere Lichess integrasjon.
6.6.2.1 23.03.2021
 • Forbedret nettsjakk-integrasjon gjennom et nytt grensesnitt, utviklet i samarbeid med Lichess. Store turneringer kan nå arrangeres uten å  søke om utvidet tilgang på forhånd. Takk til Thibault Duplessis hos Lichess!
 • Nye tilgjengelighetsinnstilling, tilrettelegging for blinde. Takk til Olav Vik for uttesting!
6.6.1 31.01.2021
 • Støtte for nettsjakk! Turneringer kan sømløst arrangeres med TS og spilles på Lichess. Funksjonaliteten gjøres tilgjengelig gratis for alle med 6.6 lisens, som et lite bidrag i Covid19 dugnaden.
6.6.0.46 18.11.2020
 • Mindre endringer i resultatregistrering ifm ny FIDE godkjenning
 • Mulighet til å angi hvilket resultat som tildeles automatisk ved Walkover
6.6.0.44 04.03.2020
 • Rettet feil beregning av FIDE ratingprestasjon ifm Tittelnapp
6.6.0.36 25.02.2020
 • Rettet feil i renummerering av startnummer
 • Poengsystem kunne noen ganger bli feil
 • Oppdateringer om nasjonsflagg og nedlasting av flagg til bordkortene
6.6 07.02.2020
 • Godkjent i forhold til nye FIDE krav:
  - Renummerering av startnummer inntil runde 4
  - Bruker startnr i stedet for rating som grunnlag for paring
  - Godkjent aksellerert sveitserparing
 • Forbedret ratingrapportering
  - Kan ha runder med forskjellige fartsdisipliner i samme turnering og gruppe
  - Delrapportering innenfor 3-månedersregel for langvarige turneringer.
  - Ny funksjon for å søke FIDE-registrering før turneringstart
  - Ny rutine for spilleridentifisering minsker sjansen for feil ID
 • Tett kopling mot Clono for å støtte live-visning av partier
 • Støtte for spesielt spillesystem i sjakk5ern
 • Nasjonal rating skjult som standard
 • for norske turneringer
 • Resultatlister kan vise de lavest rangerte uten plassering (vanlig i barneturneringer)
 • Grand-prix klasser differensieres nå i lyn, hurtig, klassisk
 • Nytt og mer intuitivt bilde for trekking av startnummer og motstandere
 • Diverse forbedringer og feilrettinger:
  - Brukerforbedringer i registreringsbildet
  - Uforutsigbar Javafeil kunne oppstå ved dutch rundeoppsett
  - Rundeoppsett som tar lang tid (tilsynelatende krasjer) kan nå avbrytes uten å måtte restarte TS
  - Bestebord resultatliste i lagturneringer akkumulerer nå korrekt nedover på bordene
  - Scanning av QRkoder mer robust og visuelt bedre på mobile enheter
  - Kriterie for "Innbyrdes oppgjør" kunne bli feil i noen tilfeller
  - Nedlasting og redigering av spillerfoto fra FIDE oppdatert
  - Mailutsendelser til deltakere tilpasset Windows10 / office365
Web-plattformen 07.02.2020
 • Endret arkitektur for å skalere bedre ved publisering av store turneringer med mye PGN-data
 • Ytelsesbedringer
 • Epost mer pålitelig gjennom spamfiltre
6.5.4.44 23.07.2018
 • Mulighet for å variere poengsystem pr runde
 • Mulighet for å variere ratingtype (lyn,hurtig,klassisk) pr runde
 • Støtte for aksellerert sveitserparing
6.5.2.1 22.08.2017
 • Mulighet for samtidig resultatregistrering fra flere PC'er via nettet
 • Nye tiebreaks: Modifisert Buchholz anbefalt av FIDE, samt to egendefinerte tiebreaks
 • Flere tilgjengelige kriterier (Fide-ID) ved listesøk
 • Kan velge om nye spillere skal stå som fraværende
WEB-plattformen 02.05.2017
 • Bedre oversettelse til Dansk og Finsk
 • Venn "utfordring" i påmeldingsbildet
 • Mulighet for å sette tak på antall påmeldte
 • Rettet feil som kunne gjøre at påmeldinger forsvant
WEB- plattformen 03.01.2016
 • Gruppenavn med spesialtegn støttes nå
 • Liste over påmeldte har alle aktuelle ratingtall med
 • Bedre støtte for hurtig/lyn rating
 • Telefon kreves oppgitt ved påmelding
 • Ved barne/ungdomsturneringer søkes nå kun i USF listene (ikke NSF)
6.5.1.0 02.01.2016
 • Støtte for nytt filformat fra FIDE - Nødvendig oppgradering for at oppdatering av rating skal virke
 • Rundeoppsett av lagturneringer gjøres nå i to faser - ren lagoppstilling uten individuelle partier først
 • Snarvei for resultatregistrering med dobbeltklikk
 • Forbedret CSV eksport
 • Div bugfix, bl.a problem med språkinnstillinger i enkelte windows-versjoner
6.5.0.8 14.09.2015
 • Støtte for samhandling "i skyen" - turneringsfiler kan utveksles mellom flere som jobber med samme turnering
 • Bordkort med strekkode for rask og enkel skanning av resultater med smarttelefoner
 • Påmelding av lag støttes i online påmeldingen, nye web-visninger av lag
 • Støtte for Hjemme/borte lagkamper og valg av farge på 1.bord
 • "Beste bordspiller" i lagturneringer hensyntar poeng hentet som innbytter på et høyere bord
 • Mulig å fjerne spillere etter at turneringa er startet
 • Fide Dutch oppsett støttes også i lagturneringer
 • Også hurtig- og lynrating vises i online-påmeldingen
 • Bedre fargeveksling i doble bergerturneringer
 • Flere mindre rettelser
6.2.1.1 17.03.2015
 • Bugfix release - div småfeil
6.2.0.16 09.03.2015
 • Bugfix release - Feil i oppdatering mot nett
6.2.0.12 22.02.2015
 • Bugfix release - bl.a. dutch oppsett med uratede runder
6.2 16.12.2014
 • Offisiell FIDE-godkjent versjon. Forlenget godkjenning etter nye og strengere testrutiner.
 • Nytt enklere bilde for innlegging av resultater
 • Utvidet statistikkfunksjon med nasjonalitet
 • Oppdatert regelverk for betenkningstider og ratingkategorier
 • Nye ratingberegningsrutiner vedtatt av FIDE juli 2014
6.1.2.13  
 • Støtte for nye Tiebreak: antall seire, antall serire med sort
 • Mulighet for sammenslåing av grupper - også etter turneringsstart
 • Leser og skriver CSV filer for samhandling med f.eks excel
WEB- plattformen 11.03.2014
 • Verktøyet for redigering av innbydelser/reklame etc virker nå også i explorer 11
 • Ny partiviser, den gamle fungerte ikke med siste Java-versjoner og strengere sikkerhetsinnstillinger
 • Rettet problem med oppdatering av ratinglister som brukes i påmelding
6.1.2.0  
 • Korrigert feil som oppsto i sveitserturneringer ved lagring av upfloat/downfloat
 • Korrigert håndtering av 1.runde sveitsertrekning ved fraværende spillere
 • Implementert aksellerert modus ved enkelte komplekse sveitseoppsett som tidligere tok ekstremt lang tid
 • Lagt til plassering og korrekt poengsum i TRX filen for evt integrasjon med andre systemer
 • Korrigert forbundsrapportering som kunne gi feilmelding om startdato i visse tilfeller
 • Korrigert feilmelding ved resultatutskrift pr bord
 • Støtte for nytt versjon av FIDE-exchange filformat
6.1.1.5 12.05.2013
 • Korrigert håndtering av uspilte partier i sveitser-paringen
 • Rettet feilmelding om dato som kom ifm utkjøring av NSF rating-rapporter.
 • Støtte for nye typer resultater (ex "dømt remis") på FIDE ratingrapport/eksport
6.1 23.09.2012
 • Endelig FIDE-godkjent sveitseroppsett, etter en to år lang testprosess!
 • Fungerer nå med FIDE's nye format for ratingfiler pr september 2012
 • Støtte for FIDE's nye hurtigsjakk og lynsjakk rating
 • Støtter nå også "liga" spillesystem Sjakk3ern og sjakk4ern
 • Justeringer i NSF-Monrad oppsett ihht samarbeid med NSF/RU.
 • Beregning av Premier i flere premieklasser, deling av premiebeløp etc
 • Støtte for flere nasjonale ratinglister - bl.a. det engelske forbundet (ECF grading).
 • Funksjon for å sende meldinger til deltakere via SMS eller epost
 • Berger- og Karusell- (langbord) systemene kan nå spilles med et valgfritt antall doblinger (eks trippelberger)
 • Nå kan også lagturneringer spilles som cup
 • Endring i regler for tildeling av WO
 • Flagg og fulle nasjonsnavn forenkler registrering av korrekte landskoder.
 • Mere profesjonelle bordkort nå med høyoppløselige flagg og bilde av spillerne - som lastes ned automatisk
 • TS husker nå hvilke kolonner som er synlige i hovedbildet, og  bredden på disse
 • "Fraværende" spillere i første runde i NSF-Monrad kunne tidligere gi fargeproblemer (og også feil motstandere ved seeding)
 • Forbedret logikk for rangering med "innbyrdes oppgjør", i poenggrupper med flere enn to spillere.
 • Fikset potensiell hengsituasjon ved manuell endring av startnumre.
 • Støtte for minuspoeng (brukes i enkelte spillesystemer ved uteblivelse fra parti)
WEB- plattformen 28.11.2009
 • Åpningsbibliotek! TS klassifiserer nå automatisk alle partiene du har lagt inn i PGN-filen. Åpningenes ECO-kode og navn vises i partilisten når man "peker på" partiet..
WEB- plattformen 31.07.2009
 • Mulighet for å vise klassevise resultatlister på WEB'en, når flere premieklasser spiller i samme gruppe
6.0.1.350 01.01.2009
 • Direkteinnsending av ratingrapporter fra menyen i TS virker nå overalt. Tidligere var det vanskelig å få sendt rapporten med enkelte typer internettlinje og brannvegger.
 • TS kan nå både skrive og lese filer i FIDE's tekstformat. Dette muliggjør utveksling av filer med andre turneringsprogrammer.
 • Tidligere var det mulig å gjøre innstillinger under "betenkningstid" som gjorde at turneringen ikke ble ratingberegnet.
 • Sammenligning av navn ved søk etter FIDE-id er noe strengere enn før for å unngå feilidentifisering
 • Dokumentasjonsoppdateringer, bl.a om internettpublisering.
WEB- plattformen 09.11.2008
 • Websidene oversatt til finsk språk. Takk til Markus Lehmuskoski!
 • Det er nå enklere å se hvordan fødselsdato skal registreres i b/u turneringer
6.0.1.342 28.10.2008
 • Utskrift av lagoversikt for store lag fungerer nå bedre.
 • Det var tidligere mulig å få feil rangeringskriterier hvis man klikket "avbryt" etter å ha endret rundeantallet.
 • Flytting av spillere mellom grupper kunne gjøre at motspillernavn tilsynelatende falt ut midlertidig.
6.0.1.340 01.09.2008
 • Rettet feil i internettpublisering i engelsk versjon av TS
 • Justeringer av ELO-rapportering ihht ønske fra Norges sjakkforbund
WEB- plattformen 26.08.2008
 • Når man brukte online-påmeldingen, låste påmeldingsfunksjonen seg. Dette vedvarte en lengre periode og skyldtes en defekt FIDE-medlemsliste. Takk til gutta i Stavanger som påpekte dette!
6.0.1.316 04.05.2008
 • Rettet en feil som ble oppdaget i seeding av lagsjakkturneringer. Heretter brukes (som forventet) lagets snittrating som rangeringsgrunnlag ved seedingen.
6.0.1.315 21.04.2008
 • Oppdatering som retter brutte linker, og mislykkede listeoppdateringer, etter at FIDE har lagt om sine web-sider.
WEB- plattformen 20.04.2008
 • Tysk oversettelse av hele TS-webben. STOR takk til Victor Hansen!
6.0.1.314 08.04.2008
 • Korrigert en feil i datohåndtering som oppsto ved enkelte internasjonale datoformat-innstillinger i windows, som gjorde at datoinformasjon forsvant ved lagring/åpning av fil.
 • Konrad-rundeoppsett fant ikke alltid korrekte 2. gangs innbyrdes oppgjør.
 • Flere justeringer av sveitseroppsett ihht FIDE
6.0.1.311 25.02.2008
 • Endringer i sveitser rundeoppsett ihht godkjenningsløp og samarbeid med FIDE
6.0.1.310 04.02.2008
 • Nytt paringssystem for å støtte CUP-turneringer (utslagsmetode med re-seeding)
 • Utvidet analysefunksjon som sannsynlighetsberegner de forskjellige mulige utfallene av uferdige partier
 • Korrigert feil i navneoppslag mot NSF/FIDE listene som gjorde at ikke alle navneforslagene ble vist i rullegardin-listen
 • Oppdatert beregningsmetode for FIDE rating ihht nye regler (spillernes rating-endring  regnes nå parti for parti)
 • Endringer i sveitser rundeoppsett ihht godkjenningsløp og samarbeid med FIDE
 • Rettet en feil i lag-registreringsbildet som kunne gi gale bordnummer på lagspillerne
WEB- plattformen 15.12.2007
 • Nye klikkbare linker på resultatliste og partilister, som viser under-sider med detaljert info om både lag og individuelle spillere
 • Korrigert FIDE ratingberegning
WEB- plattformen 15.11.2007
 • Rettet feil som kunne oppstå ved nedlasting av påmeldinger hvis spilleren hadde skrevet enkelte spesialtegn i notatfeltet
 • Klikkbare linker på spillernavn i deltakerlisten for enkelt å finne spillerhistorikk i turneringsdatabasen
 • Mer "tilgivende" for bokstavering av spillernavn ved utlegging av partier med PGN
 • Telleverk på forsiden
WEB- plattformen 6.11.2007
 • Internasjonalisering av webløsningen - alle websidene er nå flerspråklig og tilpasser seg språket som er satt i den enkelte bruker's nettleser. Foreløpig norsk og engelsk men oversettere ønskes!
 • Forbedret layout på resultatlistene, skalerer nå bedre i bredden ved lange turneringer
 • Støtte for resultatvisning av turneringer etter cupsystemet
 • Rettet bug i online-påmelding som gjorde at fide-ratingen falt ut på norske spillere
 • Mer "levende" design med flere klikkbare linker og "tooltips" på mange av websidene
6.0.1.237 12.10.2007
 • Støtte for publisering av PGNpartier for online gjennomspilling
 • Valg av primær ratingtype (nasjonal eller FIDE) for rapporter
 • Bedre støtte for Barne/ungdomsturneringer
6.0.1.233 28.09.2007
 • Også medlemslisten fra Ungdommens sjakkforbund leses inn på samme måte som FIDE og NSF listene. Takk til NSF/USF!
 • Justeringer i sveitser-rundeoppsett ihht samarbeid med FIDE
 • Rettet en bug i innlesing av online-påmeldinger
6.0.1.170 14.05.2007
 • Støtte for FIDE's nye komplette spillerliste
 • Større fleksibilitet ved utskrift av deltakerliste
 • PRE-RELEASE av helautomatisk internettpublisering, onlinepåmeldinger, resultatservice og turneringsdatabase.
6.0.1.129 16.02.2007
 • Støtte for NSF's nye publiseringsformat for ratingtall
 • Endringer i Sveitser rundeoppsett ihht samarbeid med FIDE.
 • Mindre forbedringer i brukergrenesnittet i registreringsbildet
6.0.1.99 16.01.2007
 • Støtte for frirunder i "konrad"-turneringer
 • "Innhoppere" i konradturneringer gis nå en forventet score (ut fra egen og turneringens snittrating) som er grunnlag ved rundeoppsettet.
6.0.1.86 05.01.2007
 • Korreksjon av en feil i utleggingen av forrige versjon
6.0.1.58 14.12.2006
 • Ratingberegninger støtter nå også "uetablerte" spillere (med rating basert på færre enn 30 registrerte partier).
 • Flere spissfindige regler for beregning av uratede spilleres snittmotstand lagt inn, etter dialog med ELO-sjef Yggeseth.
 • Korrigert et lite problem med skjermoppdatering i lagoversiktsbildet.
 • Korrigert individuelle bordnummer ved WO i lagturneringer, og fjernet noen inkonsekvente feilmeldinger.
6.0.1.38 10.12.2006
 • Korrigert produksjon av PGN filer for lagturneringer
 • Nå fås feilmelding ved rundeoppsett, hvis noen spillere mangler startnummer
 • Korreksjon i ratingberegning av juniorer med score minst 20% over forventet,  i rene norske turneringer
 • Meny for ønskede "spesialfunksjoner"
6.0.1.20 3.12.2006
 • Forenkling av WEB-publisering
 • Også "sovende" spillere hentes nå fra NSF. Ratinglisten inneholder nå over 6000 norske navn, over dobbelt så mange som før!
 • Engelsk hjelpesystem er nå helt ferdig oversatt
6.0.1.7 26.11.2006
 • Også hjelpesystemet er nå tospråklig
 • Konrad:  fargealternering ved innbyrdes møter hensyntas nå også i siste runde 
 • Korrigert noen lenker i hjelpesystemet
 • Mindre "kosmetiske" forbedringer bl. a datooverskriften 
 • Rettet en feil i lagring av betenkningstid/tidskontroller og GrandPrix klasser
 • Nye funksjoner til internt forbundsbruk for oppslag av fødselsdato og automatisk ratingpublisering gir ennå tettere koplinger med NSF og FIDE 
6.0.1.0 07.11.2006
 • Engelsk språk kan velges i brukergrensesnitt og utskrifter.
 • Mer logisk og forenklet menystruktur.
 • Mer fleksibel WEB-eksport og forenklinger mht parti-linker.
 • Oppdatering av FIDE ratingliste går nå automatisk sånn som for NSF-listen.
 • Mange utskrifter kan nå vise både nasjonal og/eller FIDE rating ihht valg i registreringsbildet.
 • Startlisten viser nå bordnummer og også spillernes poengsum hvis man velger dette.
 • Den offisielle Fide-tittelen "IGM" er erstattet med det mer utbredte "GM".
 • Endret håndtering av nedflyttede spillere i sveitseroppsett: Takk til Hans O Lahlum.
6.0.0.70 11.10.2006
 • Ny "eksperimentell" startnummertrekking der spillere fra samme klubb oftere vil møtes innbyrdes i de innledende rundene
 • Rettet småfeil i eksport til HTML
 • Det er nå umulig å registrere tomme, navnløse spillere
 • Endret håndtering av evt manglende spillested/dato på gruppenivå (nå "arves" dette fra turnerings-nivå)
6.0.0.65 03.10.2006
 • Forbedringer i Sveitser-rundeoppsett. (Takk til gjengen på Gausdal)
 • Forbedret kontroll ved manuell overstyring av bordplassering og reserver i lagturneringer
 • Bordkort har nå både nasjonal og FIDE rating
 • Mer nøyaktige feilmeldinger ved evt mangler under FIDE rapportering
6.0.0.58 25.09.2006
 • Felt for "bordnr" vises som standard i den individuelle listen i lagturneringer.
 • Ved angring av rundeoppsett blir nå all info fra den angrede runden slettet.
 • Korrigert problem med hengepartier i sveitseroppsett
6.0.0.57 24.09.2006
 • Rettet en feil i analysefunksjonen.
 • Utskrifter kan nå kjøres i både portrett og landskap.
 • Forbedringer i direkterapportering til NSF og FIDE.
6.0.0.53 23.09.2006
 • Utskrift av kvitteringer er implementert. 
 • Fødselsår brukes nå for å bestemme om en spiller rates som junior, dersom fødselsdato mangler.
 • Registreringsbildet viser en advarsel dersom både fødselsdato og medlemsnummer mangler.
 • Rettet en feil som gjorde det umulig å sette opp runde 1 i den aller første 6.0 versjonen
6.0 20.09.2006 Første "offisielle" versjon av TS 6. Nyheter i forhold til 5.x eller eldre versjoner er mange, bla.
 • Lagsjakk 
 • Sveitser rundeoppsett.
 • Tette koplinger mot forbundet, ELO-systemet og FIDE
 • Mange nye sorteringsbegreper for resultatliste og rundeoppsett
 • Nytt filformat. 
 • Totalrenovert utseende og intern arkitektur.
 • Korreksjoner av seeding og monrad/konrad oppsett ihht vedtak i reglementsutvalget