Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Sørås SuperOktober


Updated
okt 21 19
@ 23:11

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Søråshøgda barneskole

Play date:

02. okt 19

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Premievinnerne i mai.

Sørås Superonsdag 2. oktober (lynsjakk!)

Første onsdag hver måned (unntatt på sommeren) er det 5 runder med ratet hurtigsjakk på Søråshøgda. Nå prøver vi 9 runder med lynsjakk.

Vi byr på gratis pulverkaffe, saft og seigmenn. Det blir pengepremier og sjokolade på trekning.

80 % av startavgiftene går ut i premier (se mer under). 

Fremmøte: Senest 17.30.
Spillestart: Cirka 17.45. 
Antatt tid for premieutdeling: Kl. 20.30

NB! Alle må være medlem i Norges Sjakkforbund siden turneringen er ratet. Spør arrangøren eller snakk om klubben din om innmelding.

Hvordan komme dit? Søråshøgda ligger i nærheten av Lagunen. Det tar cirka 10 minutter å kjøre fra Bergen sentrum. Det går også buss som stopper rett utenfor. Se også kart og mer info.

Påmelding
Senest tirsdag 1. oktober i Turneringsservice. 


Vi tar også påmelding på stedet til klokken 17.15 mot et tillegg på 50 kroner (se under).

Spørsmål? Kontakt ole.valaker@gmail.com (922 15 799).

Startavgift
100 kr.
 Eller 150 kr ved påmelding etter fristen.

Avgiften kan betales kontant på stedet eller til konto 1503.31.96366. Ev. Vipps: 
539821 (søk opp Superonsdag)

Gruppeinndeling
 • Gruppe A (over 1400 i Fide-rating)
 • Gruppe B (under 1400)

  Hvis spilleren ikke har hurtigsjakk-rating, legger vi en av de andre ratingene til grunn (eller gammelt tall hvis uratet).
 • Spillerne som ønsker det, kan gå opp en gruppe.
Turneringsform Individuell turnering, andre ulovlige trekk taper i begge grupper (jamfør Fides spilleregler)

Gruppe A (over 1400 i Fide-rating) og gruppe B (under 1400 i Fide-rating).

 
Spillesystem 9 runder NSF Monrad
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
5 minutter + 2 sekunder per trekk.
2
5 minutter + 2 sekunder per trekk..
3
5 minutter + 2 sekunder per trekk..
4
5 minutter + 2 sekunder per trekk..
5
5 minutter + 2 sekunder per trekk..
Premiering
 • 80 prosent av startavgiftene går ut i premier. 

  Eksempel ved 30 deltakere: 
  Gruppe A: 500-300-200
  Gruppe B: 500-300-200 + premie til beste uten rating: 300 kr.

 • De øvrige prosentene går til ratingavgift (10 kr per spiller) og servering.