Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Rokadens Klubbmesterskap 2020


Updated
apr 21 20
@ 00:52

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Sporveisgata 10, Oslo

Play date:

23. jan - 02. apr 20

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Rokaden sjakklubb ønsker alle hjertelig velkommen til Rokadens Klubbmesterskap 2020. Turneringen spilles i Sporveisgata 10, Oslo 23. jan - 02. apr 20

|Påmeldingsfrist For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2020.01.21. Vi lukker online-påmeldingen 2020.01.21 23:59:00.
Startavgift Satt til kr ... for voksne og kr ... for juniorer
Overnatting Vi kan tilby rimelig overnatting i samarbeid med...
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform Individuell turnering
Spillesystem Berger eller 7 runder Monrad, avhengig av antall påmeldte.
Spilleprogram
Runde Betenkningstid
1
23.1 kl. 1800
2
30.1 - kl. 1800
3
13.2 - kl 1800
4
20.2 - kl 1800
5
5.3 - kl 1800
6
12.3 - kl 1800
7
2.4 - 1800
Betenkningstid 90 min for hele partiet + 30 sek per trekk.
Premiering Spillerne rangeres etter:
  • Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
  • Monradkvalitet, dårligste strøket
  • Farger (færrest hvite partier)

  • 1. premie ...
  • 2. premie ...
  • 3. premie ...