Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Ringeriksmesterskap i hurtigsjakk 2012


Updated
des 29 12
@ 14:31

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Leiv Vidar AS

Play date:

29. des 12

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Hønefoss Sjakklubb ønsker medlemmer av Hønefoss SK og Modum SK, og andre med tilhørighet til Ringerike, hjertelig velkommen til Ringeriksmesterskap i hurtigsjakk 2012. Turneringen spilles i Leiv Vidar AS 29. des 12 kl.11.00. Fremmøte senest kl.10.45.

Påmeldingsfrist For å unngå forhøyet startavgift må påmeldinger være oss i hende innen 2012.12.28. Vi lukker online-påmeldingen 2012.12.28 23:59:00.
Startavgift Satt til kr 100
Gruppeinndeling Alle spiller i samme gruppe
Turneringsform Individuell turnering
Spillesystem 6 runder NSF Monrad
Betenkningstid 20 min/spiller/parti
Premiering Spillerne rangeres etter:
  • Poengsum (=Lagpoeng i lagturneringer)
  • Monradkvalitet, dårligste strøket
  • Monradkvalitet (Buchholz), ingen strykninger (=LP monrad i lagturneringer)
  • Sonnenborn-Berger kvalitet (=LP berger i lagturneringer)

  • Startkontingent går ut igjen i pengepremier. Fordeling avhengig av deltagerantall. Regner med vi premierer i minst 2 klasser, A og B, delt på midten etter rating. Vi tar en avgjørelse lørdag 29/11 kl.10.59 og følger håndsopprekningsprinsippet.