Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Nordstrand GP Langsjakk 2020

Turneringen er avlyst.


Updated
apr 16 20
@ 17:20

Views:4005

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Nordstrand GP Langsjakk 2020

Play date:

24. - 26. apr 20

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Nordstrand GP - langsjakk 24.-26. april 2019

Turneringen er avlyst

 

For invitation in English see below
Arrangør:

Nordstrand sjakklubb

 

Hvem kan delta:

Alle som gjennom klubb eller direkte medlemskap er tilknyttet Norges Sjakkforbund.
Utenlandske spillere som gjennom nasjonalt forbund er tilkyttet FIDE, og som har en FIDE-ID

Maks antall spillere: A: 42, B+C: 112
Det er tidspunkt for betaling som bestemmer hvem som får spille i tilfelle turneringen blir fulltegnet.
Se startavgift. 

Sted:

Lambertseter gård, Langbølgen 2 C, Oslo
Store romslige spillelokaler.
Spillelokalet er 2 min gange fra Lambertseter T-banestasjon.
Se kart

Gruppeinndeling:  

A: NGP klasse Mester og 1
B: NGP klasse 2 og 3
C: NGP klasse 4 og 5

Arrangør forbeholder seg retten til å fravike §8 i NGP-reglementet. Dvs, at vi vil kunne nekte en spiller å spille i en høyere klasse dersom vi ikke finner rimelig grunn for dette. 

Klassetilhørighet er bestemt etter juli-2019 rating. 
Vi tillater dessuten spillere som etter juli 2019 har hatt FIDE rating 1800 eller mer, å spille i klasse A.  Tilsvarende spillere som etter juli 2019 har hatt FIDE rating 1400 eller mer, å spille i klasse B.

Spillesystem:

5 runder akselerert Sveitser (Hollandsk system).

I et akselerert system blir spillegruppene seedet ved at de 50% høyest ratede spillere får 1 virtuelt poeng i runde 1 og 2. Før trekning av runde 3 reduseres dette til ½ poeng, og etter runde 3 fjernes alle virtuelle poeng.

For alle grupper er betenkningstiden 90 min for hele partiet + 30 sek/trekk.

 Spillerne rangeres etter:
- Poengsum
- Buchholz, dårligste strøket
- Buchholz, ingen strykninger
- Gjennomsnittlig FIDEratingmotstand

Tidsplan:

Siste frist for påmelding:   Tirsdag 21. april   22:00
Siste frist for frammøte:   Fredag 24. april   18:30
Runde 1:   Fredag 24. april   19:00
Runde 2:   Lørdag 25. april   09:30
Runde 3:   Lørdag 24. april  

Tidligst 14:00 og minst 15 min etter
at siste parti er ferdig i runde 2

Runde 4:   Søndag 26. april   09:30
Runde 5:   Søndag 26. april   Tidligst 14:00 og minst 15 min etter
at siste parti er ferdig i runde 4
Premieutdeling:   Søndag 26. april   Umiddelbart etter at siste parti er
ferdig i runde 5

Premier:

A: 5000-3000-2000,
B: 3000-1800-1200,
C: 3000-1800-1200,

Øvrige klassevinnere: 1000,
Beste kvinne: 1000.

Bokpremier
Ingen spiller får mer enn en premie.

Rating: Turneringen FIDE rates
Startavgift: 500,- (Juniorer 300,-)
 Hele beløpet skal være innbetalt til konto 5001.68.83317 senest tirsdag 21.april. Merk innbetalingen med NGPL20, klasse og navn. Ved avmelding innen 24. april refunderes hele startavgiften. For de som betaler ved frammøte kommer et tillegg på kr. 100,-
Overnatting: Norges sjakkforbund har avtale med Nordic Choise Hotels
http://www.sjakk.no/nsf/medlemsfordeler/choice/

Turneringsleder: IA Otto Milvang, e-post: ngp20@nordstrandsjakk.no, Tlf: 920 49 101

For spørsmål, send e-post til  Otto Milvang, eller ta kontakt på  920 49 101

Invitation in english

Nordstrand GP - langsjakk, April 24th - 26th 2019

Organizer:
Nordstrand chess club
Address: Lambertseter gård, Langbølgen 2 C, Oslo
Good playing conditions.
Playing venue is 2 min walk from Lambertseter subway station.
See map
Groups:  
A: FIDE rating 1800 -
B: FIDE rating 1400 - 1799
C: FIDE rating < 1400
Playing system:

5 rounds accelerated Swiss (Dutch system).
For all groups the time control is 90 min + 30 sec/move.
The time limit for byes is 60 minutes after the scheduled start of each round.

Tie-break system:
- Score
- Buchholz, cut-1
- Buchholz, all
- Average Rating of Opponents

Time schedule:

 

Last day for enrollment:   Tue April 21th   22:00
Registration before:   Fri April 24th   18:30
Round 1:   Fri April 24th   19:00
Round 2:   Sat April 25th   09:30
Round 3:   Sat April 25th  

Not earlier that 14:00 and at least 15 min after
last game in round 2 is finished

Round 4:   Sun April 26th   09:30
Round 5:   Sun April 26th  

Not earlier that 14:00 and at least 15 min after
last game in round 4 is finished

Award ceremony:   Sun April 26th   Immediately after last game in round 5 is finished

 

Prize fund:

A: NOK 5000-3000-2000,
B: NOK 3000-1800-1200,
C: NOK 3000-1800-1200,
Other class winners: NOK 1000,
Best woman: 1000,
book prizes
max one prize per player

Rating: The tournament is FIDE rated.
Entry fee: NOK 500,- (Juniors NOK 300,-)
Chief arbiter: IA Otto Milvang, e-mail: ngp20@nordstrandsjakk.no, Phone: +47  920 49 101

For questions, send e-mail to  Otto Milvang, or phone +47  920 49 101L