Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Nordstrand GP Langsjakk 2018


Updated
feb 10 19
@ 09:08

Views:12431

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Lambertseter gård

Play date:

20. - 22. apr 18

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Nordstrand GP - langsjakk 20.-22. april 2018

For invitation in English see below
Arrangør:

Nordstrand sjakklubb

 

Hvem kan delta:

Alle som gjennom klubb eller direkte medlemskap er tilknyttet Norges Sjakkforbund.
Utenlandske spillere som gjennom nasjonalt forbund er tilkyttet FIDE, og som har en FIDE-ID

Maks antall spillere: A: 42, B+C: 112
Det er tidspunkt for betaling som bestemmer hvem som får spille i tilfelle turneringen blir fulltegnet.
Se startavgift. 

Sted:

Lambertseter gård, Langbølgen 2 B, Oslo
Store romslige spillelokaler.
Spillelokalet er 2 min gange fra Lambertseter T-banestasjon.
Se kart

Gruppeinndeling:  

A: NGP klasse Mester og 1
B: NGP klasse 2 og 3
C: NGP klasse 4 og 5

Arrangør forbeholder seg retten til å fravike §8 i NGP-reglementet. Dvs, at vi vil kunne nekte en spiller å spille i en høyere klasse dersom vi ikke finner rimelig grunn for dette. 

Klassetilhørighet er bestemt etter juli-2017 rating. 
Vi tillater dessuten spillere som etter juli 2017 har hatt offisiell norsk rating rating 1750 eller mer, alternativ FIDE rating 1800 eller mer, å spille i klasse A.  Tilsvarende spillere som etter juli 2017 har hatt offisiell norsk rating rating 1250 eller mer, alternativ FIDE rating 1400 eller mer, å spille i klasse B.

Spillesystem:

5 runder akselerert Sveitser (Hollandsk system).

I et akselerert system blir spillegruppene seedet ved at de 50% høyest ratede spillere får 1 virtuelt poeng i runde 1 og 2. Før trekning av runde 3 reduseres dette til ½ poeng, og etter runde 3 fjernes alle virtuelle poeng.

For alle grupper er betenkningstiden 90 min for hele partiet + 30 sek/trekk.

 Spillerne rangeres etter:
- Poengsum
- Buchholz, dårligste strøket
- Buchholz, ingen strykninger
- Gjennomsnittlig FIDEratingmotstand

Tidsplan:

Siste frist for påmelding:   Tirsdag 17. april   22:00
Siste frist for frammøte:   Fredag 20. april   18:30
Runde 1:   Fredag 20. april   19:00
Runde 2:   Lørdag 21. april   09:30
Runde 3:   Lørdag 21. april  

Tidligst 14:00 og minst 15 min etter
at siste parti er ferdig i runde 2

Runde 4:   Søndag 22. april   09:30
Runde 5:   Søndag 22. april   Tidligst 14:00 og minst 15 min etter
at siste parti er ferdig i runde 4
Premieutdeling:   Søndag 22. april   Umiddelbart etter at siste parti er
ferdig i runde 5

Premier:

A: 5000-3000-2000,
B: 3000-1800-1200,
C: 2000-1200-800,

Øvrige klassevinnere: 500,

Bokpremier

Rating: Turneringen FIDE rates
Startavgift: 400,- (Juniorer 300,-)
 Hele beløpet skal være innbetalt til konto 5001.68.83317 senest tirsdag 17.april. Merk innbetalingen med NGPL18, klasse og navn. Ved avmelding innen 17. april refunderes hele startavgiften, Ved avmelding innen torsdag 19. april refunderes 1/2 startavgiften. For de som betaler ved frammøte kommer et tillegg på kr. 100,-
Overnatting: Vi har ingen avtale med Scandic Helsfyr hotel etter at NSF sa opp avtalen.
Standard enkeltrom kr. 990,-,
Standard dobbeltrom kr. 990,-,
Standard familierom kr. 1170,- (2 voksne og 2 barn under 16 år) ,
Prisene gjelder pr rom, pr. natt ink. frokost og moms,

Turneringsleder: IA Otto Milvang, e-post: ngp18@nordstrandsjakk.no, Tlf: 920 49 101

For spørsmål, send e-post til  Otto Milvang, eller ta kontakt på  920 49 101

Invitation in english

Nordstrand GP - langsjakk, April 20th-22th 2018

Organizer:
Nordstrand chess club
Address: Lambertseter gård, Langbølgen 2 B, Oslo
Good playing conditions.
Playing venue is 2 min walk from Lambertseter subway station.
See map
Groups:  
A: FIDE rating 1800 -
B: FIDE rating 1400 - 1799
C: FIDE rating < 1400
Playing system:

5 rounds accelerated Swiss (Dutch system).
For all groups the time control is 90 min + 30 sec/move.
The time limit for byes is 60 minutes after the scheduled start of each round.

Tie-break system:
- Score
- Buchholz, cut-1
- Buchholz, all
- Average Rating of Opponents

Time schedule:

 

Last day for enrollment:   Tue April 17th   22:00
Registration before:   Fri April 20th   18:30
Round 1:   Fri April 20th   19:00
Round 2:   Sat April 21th   09:30
Round 3:   Sat April 21th  

Not earlier that 14:00 and at least 15 min after
last game in round 2 is finished

Round 4:   Sun April 22th   09:30
Round 5:   Sun April 22th  

Not earlier that 14:00 and at least 15 min after
last game in round 4 is finished

Award ceremony:   Sun April 22th   Immediately after last game in round 5 is finished

 

Prize fund:

A: NOK 5000-3000-2000,
B: NOK 3000-1800-1200,
C: NOK 2000-1200-800,
Other class winners: NOK 500,
book prizes

Rating: The tournament is FIDE rated.
Entry fee: NOK 400,- (Juniors NOK 300,-)
Chief arbiter: IA Otto Milvang, e-mail: ngp18@nordstrandsjakk.no, Phone: +47  920 49 101

For questions, send e-mail to  Otto Milvang, or phone +47  920 49 101