Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Motivasjonssamling og simultansjakk med stormester Jon Ludvig Hammer


Updated
aug 22 17
@ 14:45

Views:11052

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

NB Nytt sted: Sola videregňende skole, ┼snutvegen 51, 4055 SOLA

Play date:

05. apr 14

 Welcome   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Invitasjon til
Motivasjonssamling / simultansjakk med 
Stormester Jon Ludvig Hammer   
Lørdag 5. april 2014 kl. 11:00-18:00 
NB. Arrangementet er flyttet til: Sola videregående skole, Åsnutveien 51, 4055 SOLA 
Motivasjonssamlingen er for spillere, trenere, ledere, foresatte og for alle andre interesserte. Det vil også bli sjakkorientering på ulike nivå under foredragene.

 

NB. Det er nå opprettet venteliste for å få plass på simultansjakken. Det er fortsatt mulig å melde seg på for å være tilstede på foredragene + pizza og brus i pausen.

Gi beskjed ved notat ved påmeldingen om en ønsker å stå på venteliste til simultansjakken.

Minner om at de som ikke har betalt for motivasjonssamling og simultansjakken innen fredag 28. mars risikerer å bli strøket slik at personer på venteliste kan bli tildelt plassen.

For mer informasjon om motivasjonssamlingen og simultansjakken se fullstendig invitasjon.