Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Masfjorden Grand Prix


Updated
mar 08 14
@ 19:25

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Sandnes skule, Masfjordnes

Play date:

31. jan - 02. feb 14

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Masfjorden Grand Prix

Masfjorden SKU ønsker alle velkommen til Masfjorden Grand Prix. Turneringa vert spelt på Sandnes skule, Masfjordnes 31. jan - 02. feb 2014

Påmeldingsfrist

For å unngå høgare startavgift må påmeldingar vera registrert innan 26.01.2014.

Me lukker online-påmeldinga 30.01.2014 23:59:00.

Startavgift

 GM/WGM og IM/WIM gratis + gratis overnatting.

Satt til kr 400,- for seniorer og kr 250,- for juniorer.

NB! Det ikkje minibank på Masfjordnes.

Startavgift og overnatting kan betalast på forskudd til kontonummer: 36355017782 husk å skriv kva du betalar for.

Overnatting/kost

Me kan tilby rimeleg overnatting i samarbeid med m.a. Sandnesbryggja. Kiosk/måltider på spelestaden.

Overnatting bør bestillast snarast, det kan fort bli fullt.

Informasjon finn du på heimesidene: www.masfjordensku.com og www.nhsjakk.com

Transport Bussruter/kart og anna informasjon vil du finna på heimesidene våre.
Gruppeinndeling A (Elo 1750+) B (Elo 1250 - 1749) C (Under Elo 1250)
Det er anledning til å stille 1 klasse høgare enn eigen rating tilseier. 
Ein må altså minst vera klasse 2 for å spele i øverste gruppe.
Rating Turneringa vert rata hos Norges Sjakkforbund. I tillegg vert gruppe A og B FIDE-rata.
Speleplan

Registrering fredag kl. 18:00-18.30
1. runde fredag kl. 19:00-23.00

2. runde lørdag kl. 10:00-14.00, 3. runde lørdag kl. 15:00-19.00

4. runde søndag kl. 09:00-13.00, 5. runde søndag kl. 13:30-17.30

(siste runde kan starta tidlegare om 4. runde er avslutta før 13.00)
Premieutdeling straks etter siste parti.

Om ønskeleg kan ein spelar velga å stå over første runde og få eit halvt poeng. Dette må oppgis ved påmelding.

Ekstra

GM JON LUDVIG HAMMER KJEM - KJEM DU?
Masfjorden Grand Prix får besøk av GM Jon Ludvig Hammer. Han skal halda foredrag om VM-kampen Anand-Carlsen og spela simultan lørdag kveld.

NB! Gratis foredrag for dei som spelar i turneringa. Sponsa av NSF sin OL-stafett.

 Turneringsleiar FA Tom Eriksen, Sotra (ass. Odd Birkestrand og Odd Helge Birkestrand)

Gruppe A, B og C:

Spelesystem 5 runder Monrad
Betenkningstid 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
Premiering

A: 3000-2000-1000  B: 2000-1000 C: 1500-750

I tillegg blir det klassevis premiering, bok- og sjakkpremiar.

Kven kan spela

Alle deltakarane må å vera medlem i Norges Sjakkforbund eller eit anna forbund tilslutta FIDE.

Er du ikkje medlem, ta kontakt med oss.

Kontakt Nordhordland Sjakk AS v/Odd Helge Birkestrand, e-post: oddhelgebirk@hotmail.com, mobil: 90501109