Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Klubbkveld 2209


Updated
sep 22 20
@ 13:53

Views:64

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Klubbhuset

Play date:

22. sep 20

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Velkommen!

Hei Sjakkvenner!
Klubbens 4.åpne kveld siden pandemi utbruddet! Moroa skjer i klubblokalet førstkommende Tirsdag 15.september oppmøte kl: 1800! Det er viktig å LESE HELE E-POSTEN!

VI ØNSKER OGSÅ Å PRESISERE AT TURNERINGSSERVICE ER OGSÅ MÅTEN VI SPORER POTENSIELL SMITTE, SLIK AT DET ER VIKTIG AT HVIS DERE HAR MISTANKE, OG TESTER DERE AT DERE MÅ GI BESKJED TIL KLUBBEN. BÅDE FØR OG ETTER KORONA TESTING! SLIK KAN GI BESKJED TIL ANDRE I KLUBBEN SÅ DE SELV KAN TESTE SEG/GÅ I KARANTENE!

Vi har lagt opp følgende for de neste 5 kveldene framover:
 1. Det er online påmelding på turneringsservice ( )
 2. Når du kommer på klubben er det ikke lov å røre brikkene før du har fått tildelt bord, brett og at turneringsleder sier dere kan starte klokken.
 3. Hvis du har tørrhoste, feber eller andre Korona symptomer slipper du ikke inn i lokalet! Selv om du er påmeldt på turneringsservice!
 4. Det er satt ut håndsprit på hvert bord i klubben, bruk disse før og etter partiet, gjerne også innimellom under partiet, dette er i tillegg til anbefalingene som står lenger ned
 5. Det er viktig at du møter opp i god tid før det skal starte. Når kvelden starter blir dørene låst.
 6. Er du ikke påmeldt i forkant får du ikke være i klubblokalet, vi har maks plass til 14 deltakere, inklusivt turneringsleder og smittevernsansvarlig.
 7. Det er ikke tillatt å analysere partiet når dere er ferdige – lever resultatet og forlat lokalet
 8. Det er ditt eget ansvar å lese NSF sine anbefalinger og kunne disse!
 9. TURNERINGSSERVICE ER SMITTEVERNSLISTEN FOR KLUBBEN! DET ER VIKTIG AT HVIS DERE FORTELLER OM MISTANKE OG TESTER DERE! DERE MÅ GI BESKJED TIL KLUBBEN. BÅDE FØR OG ETTER KORONA TESTING! VI KONTAKTER ANDRE I KLUBBEN SLIK AT DE SELV KAN TESTE SEG/GÅ I KARANTENE!
Klubbkvelder / klubbturneringer kan gjennomføres så lenge følgende tiltak gjennomføres / følgende krav er oppfylt.
 • Det er tillatt maksimalt 200 personer på arrangementet.
 • Arrangementet skal ha en smittevernsansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 m avstand. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal disse rengjøres mellom partiene.
 • Om det er mer enn 20 spillere bør spillerne deles i grupper. Om lokalene tillater det skal hver gruppe spille i eget rom, men dette er ikke noe absolutt krav.
 • For spill med klokker, anbefales at det spilles med tilleggstid, og at denne er min 10 sek. Lynsjakk er ikke anbefalt. Bakgrunnen for dette er at 1 m regelen lettere vil brytes i tidsnød.
 • Bare turneringer med anbefalt betenkningstid vil kunne bli FIDE-rated.
KILDE: https://www.sjakk.no/2020/05/20/retningslinjer-for-sjakk-arrangementer-i-lys-av-corona-restriksjonene-2/

Mvh Christian Ruud
Formann Lillehammer Schakselskap,
Og resten av styret