Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

KM i Rogaland for barn og ungdom 2019


Updated
okt 15 19
@ 22:55

Views:1423

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Sandnes videregňende skole, J°nningsheiveien 45, 4316 SANDNES

Play date:

19. okt 19

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

 

   

Smeaheia skolesjakk

og Rogaland skolesjakkutvalg (RSSU)

Inviterer til

 KM i sjakk for barn / ungdom 2019

Lørdag 19. oktober 2019

 Sandnes videregående skole

Jønningsheiveien 45, 4316 SANDNES

Inngang fra kantinen

https://tinyurl.com/kart-Sandnesvgs

 Oppmøte senest kl. 10.30

Spillestart kl. 11.10

Premieutdeling ca. kl 17.00

NB. KM er kvalifiserende for å kunne delta i NM for ungdom i Skien fritidspark fredag 8. – søndag 10. november. Deltakere som ikke kan spille i KM må søke RSSU om dispensasjon for å få lov til å spille i NM for ungdom.

Påmelding og betaling av startkontingent til konto nr.: 3250.25.79478 innen tirsdag 15. oktober kl 23.55. For påmelding se Turneringsservice: https://tinyurl.com/KM-sjakk-Rogaland2019  

Husk fødselsdato på alle deltakerne!

Turneringen har i utgangspunktet 6 runder.

Klasse U26, A, B og C spilles etter FIDE-godkjent Sveitsersystem så lenge deltakertallet muliggjør det. Øvrige klasser spilles etter Norges sjakkforbunds monradsystem

Betenkningstid: 15 minutt + 10 sek pr. trekk pr. spiller pr. parti.

 

 

 

 

Det blir konkurrert i følgende 8 klasser med aldersgrense etter det året spilleren fyller denne alderen.

·         Klasse u26: 20-26 år (født 1993 -1999)

  • Klasse A: 17 - 19 år (født 2000 - 2002)
  • Klasse B: 15 - 16 år (født 2003 og 2004)
  • Klasse C: 13 - 14 år (født 2005 og 2006)
  • Klasse D: 12 år (født 2007)
  • Klasse E: 11 år (født 2008)
  • Klasse F: 10 år (født 2009) 
  • Klasse G: 9 år og yngre (født 2010 eller senere)

En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.

Ved lav deltakelse kan klasser bli slått sammen, men premieringen vil foregå klassevis

Premiering til alle!

Startkontingent: kr. 250 i alle klasser. Ved påmelding eller betaling etter fristen tirsdag 15. oktober: kr 300. Innbetales til konto: 3250.25.79478

Turneringsledere:         IA Roar Nærheim og Mats Nærheim

Det vil være enkel kafé under turneringen

Har du spørsmål om turneringen, ta kontakt med

Roar Nærheim 480 78 728 - e-post: post@smeaheiaskolesjakk

Velkommen til en hyggelig sjakkdag på Sandnes vgs!

Torleiv Broch-Austvoll                    Oddvar Nesse

Leder RSSU                                     Leder Smeaheia skolesjakk

                                                                                                                                                           
  •  

 

                                                                                                                                                            

  •