Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Hurtigsjakk 960 Mars

.


Updated
mar 21 13
@ 21:49

Views:209

Site powered by:

TournamentService
Locations of visitors to this page

Site:

Sjakklubben

Play date:

21. mar 13

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Kristiansunds første 960-turnering spilles torsdag 21. mars kl. 1930-2130.

Dette er i stedet for den vanlige hurtigsjakkturneringa på torsdagskveldene.

Betenkningstida er den vanlige på 12 minutter + 5 sekunder tillegg per trekk.

Det spilles 4 runder monrad, og vi begynner presis klokka 1930 og er ferdig til klokka 2130.

960-sjakk (kalles også for “Fischer Random”), er et litt annerledes sjakkspill.960 spilles med vanlige sjakkregler, men med én viktig forskjell: Offiserene står ikke i sine vanlige posisjoner når partiet begynner. I 960 må du altså glemme all åpningsteori og virkelig tenke kreativt.

Vi trekker offiserenes plassering til hver runde, slik at utgangsstillinga blir lik på alle brett.

FIDEs regler for 960-sjakk:

Tillegg F. Regler for sjakk-960

F1 Et sjakk-960-parti begynner med en tilfeldig utgangsstilling, med visse begrensninger. Deretter spilles partiet på samme måte som vanlig sjakk. Brikkene flyttes på samme måte, og målet for hver spiller er å matte motstanderens konge.

F2 Krav til utgangsstillingen
Utgangsstillingen i sjakk-960 må tilfredsstille noen bestemte regler. Hvite bønder plasseres på andre rad som i vanlig sjakk. Alle de andre hvite brikkene plasseres tilfeldig på første rad med følgende begrensninger:

a) Kongen står et sted mellom de to tårnene.
b) Løperne plasseres på felter av motsatte farger.
c) De svarte brikkene plasseres overfor sine tilsvarende hvite brikker.
Utgangsstillingen bestemmes før partiet, enten med et dataprogram eller med terninger, kort, mynter e.l.

F3 Rokaderegler i sjakk-960
a) I sjakk-960 kan hver spiller rokere én gang per parti. Dette trekket kan involvere både kongen og tårnet. De vanlige sjakkreglene i rokade må presiseres, da disse går ut fra en utgangsstilling for konge og tårn som ofte ikke er tilfellet i sjakk-960.

b) Hvordan rokere
I sjakk-960 foretas rokade på en av følgende fire måter, avhengig av hvor konge og tårn befant seg før rokaden:

 1. Rokade med dobbelttrekk: Ved å gjøre et trekk med kongen og et trekk med tårnet. Dette utføres som ett trekk.

 2. Rokade med ombytting: Ved å la kongen og tårnet bytte plass innbyrdes.

 3. Rokade med kun kongetrekk: Ved kun å gjøre et trekk med kongen.

 4. Rokade med kun tårntrekk: Ved kun å gjøre et trekk med tårnet.

Anbefalinger

 1. Når man rokerer på et fysisk brett og spiller mot et menneske, anbefales det at kongen plasseres utenfor feltene ved siden av feltet den flyttes til, deretter flyttes tårnet, og så plasseres kongen på feltet den flyttes til.

 2. Etter rokade står tårnet og kongen på nøyaktig samme sted som i vanlig sjakk.

Presisering
Vi har altså at etter rokade til c-linjen (skrevet O-O-O og kjent som lang rokade i vanlig sjakk) står kongen på c-feltet (c1 for hvit og c8 for svart) og tårnet på d-feltet (d1 for hvit og d8 for svart). Etter rokade til g-linjen (skrevet O-O og kjent som kort rokade i vanlig sjakk) er kongen på g-feltet (g1 for hvit og g8 for svart) og tårnet på f-feltet (f1 for hvit og f8 for svart).

Merknader

 1. For å unngå misforståelser kan det være nyttig å si «jeg skal rokere» før rokaden.

 2. I noen utgangsstillinger står kongen eller tårnet (ikke begge) i ro under rokaden.

 3. I noen utgangsstillinger kan rokade finne sted allerede i første trekk.

 4. Alle feltene mellom kongens utgangsfelt og ankomstfelt (inkludert ankomstfeltet), samt alle feltene mellom tårnets utgangsfelt og ankomstfelt (inkludert ankomstfeltet) må være ledige, med unntak av kongen og tårnet det rokeres med.

 5. I noen utgangsstillinger kan under rokade enkelte felter forbli besatte som ville måtte være ledige i vanlig sjakk. For eksempel er det etter rokade til c-linjen (O-O-O) mulig at a, b og/eller e er besatt, og etter rokade til g-linjen (O-O) er det mulig at e og/eller h er besatt..