Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Hordaland kretsmesterskap for skolelag 2018


Updated
mar 18 18
@ 14:59

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Ulsmňg skole, Bergen

Play date:

17. mar 18

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Kretsmesterskapet for skolelag spilles på Ulsmåg skole lørdag 17. mars. 

Registrering frem til kl 09.30. Første runde starter kl 10. 
Det er gratis parkering rett ved skolen, og det blir kiosk.

Spillesystem:
Hvert lag består av fire spillere og maks to reserver.
Alle lagene spiller 7 runder og poengene legges sammen. Tidskontrollen er 10 minutter + 5 sekunder tillegg pr trekk. 

Det konkurreres i to grupper: 

1) Barneskole
2) Ungdomsskole

Det er lov å stille blandet lag, det vil si med spillere fra to skoler, men minst tre på laget må gå på samme skole. Slike lag kan ikke bli kretsmester. 

 Startavgift og betaling:
 
Startavgiften er 400 kroner som betales til konto 1503.31.96366 (eller søk opp Søråshøgda Skolesjakklubb på Vipps). 
Lagene oppfordres til å søke støtte fra skolen eller FAU.

Lagleders rolle: 

Lagleder kan enten være en ledsager eller en spiller. En melding gitt fra turneringsledelsen til laglederen anses gitt til alle spillerne på laget. Laglederen leverer lagoppstilingen før kamp, og har rett til å anbefale spillere å ta remis eller gi opp. Spilleren velger fritt om de vil følge rådet. Spilleren kan også konsultere lagleder om vedkommende har fått et remistilbud, eller ønsker å tilby remis selv. Lagleder skal da kort svare ja eller nei, eller la spilleren selv bestemme. Utover dette skal ingen på laget kommunisere - hver enkelt spiller sitt parti.

Premiering:

Samtlige deltakere får premie.

De ti beste lagene får pokal med gravering.
Sjokoladepremier på trekning.


Turneringsledere:

Ole Valaker, Joar Vevle, Ådne Bjordal

Spørsmål? Kontakt ole.valaker@gmail.com