Translations

Autotranslations

 Share this!
   
   
Tournament name:

Follosjakken Grand Prix Hurtig #1


Updated
mar 24 18
@ 21:41

Views:1

Site powered by:

TournamentService

Site:

Ski

Play date:

24. mar 18

 Welcome   Signup   Participants   Games   Standings  Other tournaments

Follosjakken Grand Prix Hurtig #1

Lørdag 24.Mars 2018

Ski Voksenopplæring, Idrettsveien 10, Ski

For første gang arranger Follo sjakkforening en åpen FIDE-ratet hurtigsjakkturnering i Ski. 


Vi viser 4 partier på storskjerm i fellesområdet. Partiene blir publisert på vår webside i etterkant. 

 

SPILLESYSTEM:

Det spilles 6 runder Dutch med betenkningstid 15 minutter + 5 sekunder pr. spiller pr. parti. Spilerne deles inn i 2 grupper over/under 1500 NSF-rating.
 

PREMIERING:
I begge grupper gis følgende premier (ved minst 15 deltakere i klassen): 


1. premie: 1500 kr
2. premie: 1000 kr
3. premie: 500 kr

I tillegg deles det ut 500 kr til beste uratede spiller og beste jente/kvinne.
 


Ved ekstremt lavt deltakerantall vil klassene bli slått sammen.

STARTAVGIFT:

300 kroner for voksne og 200 kr for juniorer (født 1998 og senere).  

 

FREMMØTE:
Senest kl. 10.30. Første runde starter kl. 11.00.


 

PÅMELDING OG INFORMASJON: 

Påmeldingfrist: 22. Mars

For påmelding og videre informasjon, vennligst kontakt turneringsleder Kristoffer Gressli, e-post gressli@hotmail.com  

 


Andre kontaktpersoner:
 

 

Torbjørn Brenden (977 89 562  Torbjorn.Brenden@evry.com) - Spørsmål om parkering, ankomst, rullestoltilgjengelighet osv 

Torstein Furnes (482 59 324  tofurnes@online.no) -  Turneringsservice og påmeldinger  
Per Lea   (458 53 194  sjakkper@gmail.com)

VIKTIG: Betaling gjøres samtidig med påmelding, til bankkonto (1617 20 86601) (Follo sjakkforening v/Torstein Furnes)

 

       

                                      Hvorfor nøle – meld deg på straks!